Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Öhman, Anna"

Sort by: Order: Results:

  • Öhman, Anna (2015)
    Tutkielmassa tarkastellaan miten vankien hoitotilanteessa otetaan huomioon yksityisyyden suoja sekä järjestyksen ja turvallisuus. Vankien terveydenhuolto järjestetään pääasiassa vankilassa, mutta aika ajoin vanki lähetetään tilapäisesti vankilan ulkopuolelle hoitoon tai tutkimuksiin. Tutkielmassani pohdin, miten yksityisyyden suoja sekä järjestys ja turvallisuus toteutuvat sekä toteutetaan silloin, kun vangin hoito tai tutkimus tapahtuu vankilan ulkopuolella. Kun vanki siirretään vankilan ulkopuolelle tilapäisesti hoitoon tai tutkimuksiin, tulee hänet saattaa hoitoon riittävän valvonnan alaisena. Vanki tulee olla vartioinnissa kuljetuksen aikana ja jatkuvasti sairaalassaoloaikana. Jotta hoitotilanteessa voidaan ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta, tulee hoitotilanteessa mahdollisesti olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä (välitön valvonta). Ulkopuolisten henkilöiden läsnäolo saattaa kuitenkin vaarantaa vangin oikeuden yksityisyyden suojaan. Jos ulkopuolisten läsnäolo on välttämätöntä, tulisi järjestystä ja turvallisuutta ylläpitää niin, ettei vartijalla ole näkö- ja kuuloyhteyttä vankiin ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. Jos läsnäolo ei ole välttämätöntä, tulee vartijoiden olla toimenpidehuoneen ulkopuolella (välillinen valvonta). Kun tehdään ratkaisua valvonnan keinoista hoitotilanteessa, tulee ottaa huomioon, miten turvataan terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen, mutta samaan aikaan tulee turvata vangin oikeus yksityisyyden suojaan. Valvonnan keinoja valitessa, tulee valita keinot, jotka vähiten rajoittavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Vankien hoitotilanne ei täysin vastaa hoitotilannetta, jossa potilaana on henkilö, joka ei ole menettänyt vapauttaan. Vangin ollessa potilaana on hän samaan aikaan vanki, joten vankien hoitotilanteessa tulee tasapainoilla eri säännösten välillä. Lisäksi hoitotilanteessa tulee tehdä punnintaa eri perus- ja ihmisoikeuksien välillä. Tutkielmassa on tarkasteltu miten vankien hoitotilanteessa onnistutaan tasapainoilemaan eri säännösten ja oikeuksien välillä. Tutkielmassa esille tulleiden asioiden perusteella vankien hoitotilanteessa epäonnistutaan usein tasapainoilemaan eri säännösten ja oikeuksien välillä. Vangin yksityisyyden suoja joutuu hoitotilanteessa väistymään, kun ylläpidetään järjestystä ja turvallisuutta. Vaikka järjestys ja turvallisuus on hyväksyttävä rajoitusperuste, on sitä aika ajoin tulkittu liian laveasti.