Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aalto, Tuomas"

Sort by: Order: Results:

  • Aalto, Tuomas (2019)
    Tutkielmassa selvitetään, millä oikeudellisin perustein työehtosopimusmääräykset voivat jäädä yleissitovuuden ulkopuolelle. Aiempi näkökulma työoikeudessa aiheeseen on ollut se, että yleissitovuuden ulkopuolelle jäisivät työehtosopimuksen toteuttamista koskevat työehtosopimusmääräykset. Kyse on alun perin työehtosopimusoikeudessa kehitetystä käsitteestä systematisoida työehtosopimusmääräyksiä. Tutkimustehtävä toteutetaan lainopin menetelmin systematisoimalla ja tulkitse-malla työehtosopimusoikeuden yleisiä oppeja, oikeuskäytäntöä, työsopimuslakia ja voimassa olevien yleissitovien työeh-tosopimusten määräyksiä. Tutkimustulosten perusteella yleissitovuuden ulkopuolelle jääviä työehtosopimusmääräyksiä ei voida selittää vain työehtosopimuksen toteuttamista koskevien määräysten käsitteestä käsin. Ensinnäkin työehtosopimuksen toteuttamista koskevien määräysten käsite ei ole yksiselitteinen. Käsitteen alaisille työehtosopimusmääräyksille voidaan antaa vain tiettyjä sisällöllisiä kriteerejä, ja käsite myös voidaan ymmärtää kaksitahoiseksi siten, että sen alaan luettavat, mutta työntekijän etuutta palvelevat työehtosopimusmääräykset voivat tulla yleissitovana noudatettavaksi. Toiseksi yleissitovuuden ulkopuolelle jääviä työehtosopimusmääräyksiä voidaan arvioida myös normaalisitovaan järjestelmään kuuluvasta normikompetenssista ja työsopimuslain sovellettavaksi tulemisesta käsin. Mahdollista voi olla myös se, että työehtosopimusmääräys voi jäädä yleissitovuuden ulkopuolelle sen perusteella, minkä oikeusseuraamuksen työehtosopimusosapuolet ovat sopineet työehtosopimusmääräyksen rikkomiselle.