Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aarto, Lotta"

Sort by: Order: Results:

  • Aarto, Lotta (2023)
    Tutkimuksessa tarkastellaan yrityskohtaista työehdoista sopimisen mallia metsäteollisuudessa ja teknologiateollisuudessa. Tutkimuksessa selvitetään, minkä vuoksi työnantajapuoli päätti näillä toimialoilla siirtyä yrityskohtaiseen sopimiseen ja miten muutoksiin työntekijäpuolella reagoitiin. Oikeudellisesti tutkimuksen keskeisimmät kysymykset liittyvät yrityskohtaisen sopimisen osapuoliasetelmaan ja lainsäädäntövaltuuksiin. Yrityskohtaisen työehtosopimuksen osapuolina ovat tällä hetkellä yritys ja valtakunnallinen työntekijöiden liitto, jolloin neuvottelu- ja sopimustasapaino on usein epätasapainoinen yrityksen näkökulmasta. Yrityskohtaisen sopimisen lainsäädäntövaltuudet ovat suppeammat valtakunnalliseen sopimiseen verrattuna, koska yritysten työlainsäädännöstä poikkeamisen mahdollisuuksia on rajoitettu. Yritysten sopimusvapauden rajoittaminen perustuu olettamalle siitä, että työntekijäpuoli on sopimisessa heikompi osapuoli. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole valtakunnallisen ammattiliittojen toimiessa yritysten sopijakumppaneina. Koska työntekijöiden suojaan liittyviä perusteita yrityskohtaisen sopimisen valtuuksien rajoittamiselle ei ole, lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin sopia toisin samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista toisin sopiminen on nyt mahdollista ainoastaan valtakunnallisilla työehtosopimuksilla.