Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Collin, Jesse Oskari"

Sort by: Order: Results:

  • Collin, Jesse Oskari (2014)
    Tutkielman kysymyksenasettelu perustuu tilanteeseen, jossa sijoittaja käyttää hyväksi moderneja sijoitusinstrumentteja irrottaakseen osakkeen riskiposition taloudellisista oikeuksista kuitenkin säilyttäen osakkeen tuottaman äänivallan. Ilmiöstä käytetään termiä empty voting. Empty voting –ilmiö murtaa perinteisen käsityksen residuaaliaseman ohjaamasta osakkeenomistajasta ja aiheuttaa yhtiöoikeudellisia ongelmia muun muassa osakkeenomistajan vastuukysymysten osalta. Keskiöön nousee myös kysymys oikeudesta käyttää äänivaltaa yhtiössä. Arvopaperimarkkinaoikeudellisesti empty voting –ilmiö on ongelmallinen esimerkiksi markkinoiden toimivuuden ja informaatioepäsymmetrian näkökulmasta. Keskeisin tutkimuskysymykseni on näin ollen se, miten empty voting –ilmiö vaikuttaa yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisesta näkökulmasta ja kuinka laajasta ilmiöstä on kyse sekä tutkin myös potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja esille tuleviin ongelmiin. Aloitan tutkielmani valottamalla aiheeseen liittyvän nykysääntelyn taustaa, ilmiön syntymisen syitä ja muuttuneita markkinatoimijoita, minkä jälkeen tutkin empty voter –position saavuttamiseen liittyviä tekniikoita ja ilmiön laajuutta. Tämän jälkeen tutkimukseni painopiste siirtyy ilmiön aiheuttamien arvopaperimarkkina- ja yhtiöoikeudellisten ongelmien, sekä ratkaisuvaihtoehtojen tutkimiseen. Käsittelen myös suomalaisen sääntelyn soveltuvuutta ilmiöön kuten myös eurooppalaisia aiheeseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Kyseessä on globaali ja varsin tuore ilmiö, joten aiheeseen suoraan soveltuvaa suomalaista oikeuskirjallisuutta tai –käytäntöä ei ole. Näin ollen joudun lähestymään tutkimuskysymystäni oikeusvertailun avulla. Tutkin aihetta kansainvälisen, pääasiassa yhdysvaltalaisen, oikeuskirjallisuuden ja globaalien tapausesimerkkien avulla. Käytän metodeina myös oikeusdogmatiikkaa pohtiessani suomalaisen sääntelyn soveltuvuutta empty