Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Godenhjelm, Christian"

Sort by: Order: Results:

  • Godenhjelm, Christian (2014)
    Tutkielmassa tutkitaan sitä, tulisiko poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset sallia Suomessa Suomen lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten puitteissa. Tarkastelun kohteena ovat sekä kulttuuris-uskonnollisista syistä ympärileikkauksia tekevät yhteisöt että syyt ei-lääketieteellisten ympärileikkausten tekemiseen. Tarkastelun kohteena ovat myös relevantit perus- ja ihmisoikeudet, kuten uskonnonvapaus ja oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Ei-lääketieteellisten ympärileikkausten osalta oikeustilaa on väitetty sekavaksi, mutta tutkielmassa todetaan tämän väittämän olevan virheellinen, sillä nykylainsäädännön katsotaan tutkielmassa olevan asian suhteen selvä ja soveltuvan sellaisenaan ympärileikkausproblematiikkaan. Tutkielmassa suositellaan kuitenkin ympärileikkauslakia säädettäväksi mahdollisten epäselvyystilanteiden välttämiseksi. Tästä syystä tarkastelun kohteeksi otetaan myös Ruotsin ympärileikkauslaki, jonka hyviä ja huonoja puolia arvioidaan. Tutkielmassa käsitellään myös oikeustapausta KKO 2008:93, jonka lopputulosta kuitenkin pidetään virheellisenä. Tutkielman lähtökohtaongelmana pidetään lapsen ja tämän vanhempien perusoikeuskollisiota. Tutkielmassa katsotaan kuitenkin kollision viime kädessä ratkeavan lapsen eduksi. Tähän päädytään tutkimalla muun muassa ns. biolääketiedesopimusta sekä YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista. Myös ns. TSS-sopimus sekä oikeuskirjallisuus tukevat tutkielman mukaan tätä kantaa. Lopuksi päädytään siihen, että juridisesta ja eettisestä näkökulmasta ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei tule sallia. Sen sijaan parhaana kompromissiratkaisuna nähdään se, että toimenpide tehdään vasta silloin kun lapsi pystyy siihen pätevän suostumuksen antamaan. Vieläkin parempana vaihtoehtona pidetään sitä, että lapsi antaa mahdollisen suostumuksensa vasta aikuisiässä.