Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hurme, Riku"

Sort by: Order: Results:

  • Hurme, Riku (2017)
    Tutkielmani tavoitteena on selvittää miten perintöveroa on mahdollista minimoida lahjojen avulla I-parenteelin sisällä sekä minkälaisia riskejä minimoimiseen liittyy, huomioiden 1.1.2017 voimaan tulleet perintö- ja lahjaverolain muutokset. Edellä mainitun perusteella on lisäksi tarkoitus ottaa kantaa perintöveron minimoimisen kannattavuuteen alakysymyksen muodossa. Perintöveron minimoinen lahjojen avulla tarkoittaa sitä, että perilliselle tulevaa perintöveroa pyritään pienentämään perinnönjättäjän elinaikana erilaisilla oikeustoimilla, kuten lahjoilla. Tutkielmassa jaan perintöveron minimoimiseen tähtäävät lahjat kolmeen osaan: 1) verovapaat lahjat (PerVL 19 §), 2) hallintaoikeuden pidätys (PerVL 9.3 § ja 10 §) sekä 3) lahjanluonteinen kauppa (PerVL 18.3 §). Perintöveron minimoinen, on siis mahdollista suorittaa erillisillä lahja-oikeustoimilla tai edellä mainittuja lahjojamuotoja yhdistelemällä. Valinnassa tulee kiinnittää huomiota henkilökohtaiseen tilanteeseen sekä ennen kaikkea perinnönjättäjän tahtoon. Mahdollinen lahjavero ei kuitenkaan ole ainoa ongelma, johon perintöveron minimoimisessa tulisi kiinnittää huomiota, sillä riskejä löytyy muualtakin. Tutkielmassani jaan perintöveron minimoimisesta madollisesti aiheutuvat riskit kolmeen erilaiseen kategoriaan: 1) veroriskeihin, 2) henkilökohtaisiin riskeihin sekä 3) markkinariskeihin. Veroriskit sisältävät toisaalta lahjaveroon liittyviä riskejä mutta huomiota kiinnitetään myös muihin mahdollisiin veroseuraamuksiin varainsiirtoverosta lainsäädännön muuttumiseen. Henkilökohtaiset riskit kulminoituvat lahjanantajan ja lahjansaajan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen, heidän väliseen suhteeseen sekä heidän ulkopuolisiin henkilösuhteisiin. Markkinariskit korostavat markkinoiden vaikutusta lahjojen avulla tapahtuvaan perintöveron minimoimiseen. Huomioimalla erilaisia riskitekijöitä lahjoilla tapahtuvan perintöveron minimoimisen yhteydessä on mahdollista selvittää onko perintöveron minimoiminen tietyssä tilanteessa kannattavaa vai ei.