Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Husari, Eero"

Sort by: Order: Results:

  • Husari, Eero (2021)
    Uudisasuntoja saatetaan tarjota kuluttajien ostettavaksi jo ennen asunto-osakeyhtiön rakennuksen tai rakennusten valmistumista. Kyse on tällöin asuntokauppalain 1:5:ssä tarkoitetusta rakentamisvaiheesta, jonka aikana osakkeenostajat saavat lain 2 lukuun perustuvaa erityistä suojaa. Tutkielmassa selvitetään ongelmalähtöisesti, millaisia vaikutuksia asuntokauppalain 1:4:ssä tarkoitetun perustajaosakkaan rakentamisvaiheen konkurssilla on osakkeenostajan näkökulmasta. Metodi on lainopillinen. Lähdeaineisto koostuu erityisesti asuntokauppaan sekä konkurssiin liittyvästä lainsäädännöstä, lainvalmisteluaineistoista ja oikeuskirjallisuudesta. Lisäksi tutkielmassa on esitetty empiirisiä havaintoja jo toteutuneista perustajaosakkaiden konkursseista. Tarkastelun keskipisteenä on asuntokauppalain 2:14:n säännös perustajaosakkaan rakentamisvaiheen konkurssin vaikutuksista. Säännöksen mukaan konkurssipesällä on oikeus sitoutua vielä täyttämättömiin kauppasopimuksiin. Mikäli konkurssipesä ei sitoudu kauppasopimuksiin, osakkeenostajalla on joko oikeus purkaa kauppasopimus tai vaihtoehtoisesti osakkeenostajat voivat myös jatkaa hanketta. Johtopäätöksenä todetaan osakkeenostajan aseman olevan hyvin riippuvainen osakkeenostajan konkurssia edeltävästä toiminnasta, hankkeen vaiheesta konkurssin alkaessa sekä myös konkurssipesän ja muiden osakkeenostajien päätöksenteosta. Ongelmakohdiksi on katsottu erityisesti ennakollisten suojakeinojen käyttämisen vapaaehtoisuus sekä rakentamisvaiheen vakuuden riittämättömyys. Lopuksi esitetään, että konkurssitilanteessa osakkeenostajan saaman suojan taso tulisi olla paremmin ennakoitavissa, mikä samalla edellyttäisi nykyistä läpinäkyvämpää suojajärjestelmää.