Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jääheimo, Vilma"

Sort by: Order: Results:

  • Jääheimo, Vilma (2022)
    Tutkielman aiheena on tekijänoikeuden soveltuvuus tietokoneohjelmiin. Tavoitteena on tarkastella tietokoneohjelmia koskevaa tekijänoikeussääntelyä kansallisella, EU-oikeudellisella sekä kansainvälisellä tasolla sekä tutkia sääntelyn tavoitteita ja perusteluita. Lisäksi tutkielmassa perehdytään merkittävimpiin tietokoneohjelmien ominaispiirteisiin verrattuna muihin teoslajeihin. Tekijänoikeussääntelyn tavoitteiden ja perusteluiden sekä tietokoneohjelmien erityispiirteiden kautta on tavoitteena pohtia, soveltuuko tekijänoikeus suojamuotona tietokoneohjelmiin, eli toteutuvatko sääntelyn tavoitteet ja voidaanko sääntelyä pitää hyväksyttävänä perusteluiden pohjalta. Tutkielma on pääasiassa lainopillinen katsaus tekijänoikeussääntelyyn ja sen tavoitteisiin. Tutkielmassa on kuitenkin hyödynnetty myös oikeushistoriallista lähestymistapaa erityisesti tutkittaessa lainsäädännön kehitystä. Kansainvälisistä sopimuksista ja EU:n tekijänoikeutta koskevasta harmonisoinnista huolimatta tekijänoikeus määräytyy edelleen kansallisten lakien perusteella. Tämä on huomioitu myös tutkielman lähdemateriaaleissa, ja aineistossa on pyritty tasapainottelemaan kansallisten ja kansainvälisten lähteiden välillä. Vaikka tutkielma on oikeustieteellinen, on aiheen tietoteknisen luonteen vuoksi hyödynnetty lisäksi tietotekniikan alan tutkimusta suhtautuen siihen kuitenkin kriittisesti ja vetämättä tällaisesta aineistosta suoria oikeudellisia johtopäätöksiä. Tutkielman merkittävämpänä lopputuloksena on suoja-ajan pituuden aiheuttama ongelma, joka tosiasiassa saattaa estää tekijänoikeussääntelyssä esitettyjen tavoitteiden toteutumisen. Tämän osalta johtopäätöksenä esitetään, että tietokoneohjelmiin voisi paremmin soveltua muista teoslajeista poikkeava lyhyempi suoja-aika. Toisaalta päädytään lisäksi siihen lopputulokseen, että tekijänoikeussääntelylle on tietokoneohjelmien osalta edelleen tarvetta, sillä muut mahdolliset suojakeinot jättävät aukkoja ja puutteita, joita on välttämätöntä paikata lainsäädännöllä.