Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jaatela, Tua"

Sort by: Order: Results:

  • Jaatela, Tua (2020)
    Rikosten valmistelun kriminalisointiin on Suomessa suhtauduttu pidättyväisesti, sillä valmistelukriminalisointien ei ole katsottu asettuvan ongelmitta rikosoikeuskulttuuriimme. Lähtökohtana nimittäin on, ettei pahoistakaan ajatuksista tule rangaista. Vakavimpien rikosten valmistelun rankaisemattomuutta on pidetty kuitenkin ongelmallisena ja epäoikeudenmukaisena. Eräät yksittäiset koulusurmia ja rahankuljetusryöstöjä koskevat tapaukset saivat lainsäätäjän ryhtymään tiettyjen vakavien rikosten valmistelun kriminalisointiin. Vuonna 2013 kriminalisoitiin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu (RL 21:6a §), törkeän ryöstön valmistelu (RL 31:2a §) ja panttivangin ottamisen valmistelu (RL 25:4a §). Lakivaliokunta on edellyttänyt, että näiden uusien, periaatteellisesti merkittävien rikossäännösten soveltamista ja toimivuutta tulisi seurata käytännössä. Kyseiset säännökset ovat nyt olleet voimassa hieman yli kuusi vuotta, ja oikeuskäytäntöä on kertynyt jo jonkin verran. Tutkielmassa lainsäädännön toimivuutta tarkastellaan tulkitsemalla kriminalisointien sisältöä ja tavoitteenasettelua oikeuskäytännön valossa. Tämä tutkielma tarjoaa kattavan läpileikkauksen vuoden 2013 valmistelukriminalisointien syntyyn, toteutukseen ja soveltamiseen. Tutkielmassa tarkastellaan, miten kriminalisoinnit näyttäytyvät oikeuskäytännön valossa, ja miten lainvalmistelussa asetetut tavoitteet ja lainsoveltamisessa nähdyt mahdolliset riskit ovat toteutuneet. Vuoden 2013 valmistelukriminalisointeja koskevalla lainsäädännöllä on kyetty tavoittamaan vakavia yksittäisiä rikoksia, vaikka oikeuskäytännön perusteella vaikuttaakin siltä, että se kohdistuu erilaisiin valmistelurikoksiin kuin ehkä lakia sovellettaessa ajateltiin.