Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luukkonen, Lauri Tauno Kalervo"

Sort by: Order: Results:

  • Luukkonen, Lauri Tauno Kalervo (2015)
    Tehokkaalla katumisella verotuksessa voidaan yksinkertaisimmillaan tarkoittaa mahdollisuutta luopua sanktioista verojen välttelijöitä kohtaan, mikäli he oma-aloitteisesti oikaisevat verotustaan tuomalla aiemmin piilottamansa tulot verotettaviksi. Eri maissa on ollut viime vuosikymmeninä paljon erilaisia tehokkaan katumisen ohjelmia. Siinä missä aiemmin tehokkaan katumisen ohjelmat on yhdistetty puutteelliseen verovalvontaan ja kehittymättömiin oloihin, viime aikoina tehokas katuminen on noussut esille etenkin kansainvälisen verojen välttelyn yhteydessä keinona saada aiemmin piilotettuja tuloja verotettua kustannustehokkaalla tavalla. Myös Suomessa valtiovarainministeriö on valmistelemassa omaa lakiehdotustaan katumislainsäädännöstä. Tutkielman tavoitteena on käydä läpi, miten tehokkaan katumisen lainsäädäntöjä on toteutettu eri maissa, ja vertailla näiden lainsäädäntöjen avulla saavutettuja tuloksia. Vertailukohteiksi maina ovat valikoituneet Saksa, Ruotsi ja Tanska. Tarkoituksena on myös analysoida eri maiden lainsäädäntöjen historiaa. Tarkoituksena on löytää selittäviä tekijöitä sille, miksi kyseisten maiden tehokkaan katumisen lainsäädännöt ovat menestyneet tai epäonnistuneet. Vertailevan tutkimuksen tarkoituksena on myös muodostaa eräänlaisia reunaehtoja tehokkaan katumisen lainsäädännön menestymiselle. Reunaehtojen tarkempina kohteina ovat katumislainsäädäntöjen käytännön toteuttamiseen liittyvät seikat, kuten tarvitsevatko verovelvolliset erityistä motivointia katumislainsäädännön käyttämiseen ja millaista tämä motivointi voi olla. Tarkasteltavan on myös se, miten katumislainsäädäntöjen tosiasiallinen sisältö vaikuttaa katumisohjelman suosioon. Tämän jälkeen tarkoituksena on analysoida Suomen tilannetta tehokkaan katumisen suhteen. Tarkoituksena on analysoida Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön suhtautumista verotuksen jälkikäteiseen oikaisuun sekä verovelvollisen että veroviranomaisten asemasta. Tutkimus kattaa hallinnollisen verotusprosessin ja mahdolliset rikosoikeudelliset seuraamukset. Suoranaisesti Suomessa ei ole nimenomaisesti säännelty tehokkaasta katumisesta verotuksessa lainsäädännön tasolla. Verotus- ja oikeuskäytäntö ovat myös asian suhteen hyvinkin rikkonaisia, joten oikeustila on vielä avoinna. Lopuksi tarkastellaan, mikä olisi toimivin tapa suhtautua tehokkaaseen katumiseen Suomessa, ja kuinka tehokas katuminen tulisi saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä. Tutkimuksen tarkoituksena on paitsi muodostaa konkreettinen ehdotus siitä, miten lainsäädäntöä tulisi muuttaa tältä osin, myös analysoida mahdollisia oikeudellisia ongelmia, joita katumislainsäädännön käytännön toteuttamiseen voisi sisältyä.