Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luukkonen, Saara"

Sort by: Order: Results:

  • Luukkonen, Saara (2014)
    Tutkielman teemana on epäillyn ja syytetyn oikeusturvaan rikosprosessissa kuuluva syyttömyysolettama. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä elementtejä kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (2) artiklassa taattuun syyttömyysolettamaan, johon on oikeuskirjallisuudessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä katsottu kuuluvan monia erilaisia elementtejä kirjoittajasta ja ratkaisusta riippuen. Olettaman sisällön selvittämisessä tutkimus painottuu syyttömyysolettaman ongelmallisiin elementteihin, itsekriminointisuojaan sekä syyttäjän todistustaakkaan. Tarve tutkia syyttömyysolettamaa johtuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen jäsenvaltioita velvoittavasta luonteesta. Jäsenvaltiot ovat liittyessään ihmisoikeussopimukseen tunnustaneet ihmisoikeustuomioistuimen toimivallan ja sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeussopimusta sen sisältöisenä, kuin se muodostuu ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. Ihmisoikeustuomioistuin pyrkii myös vastaamaan ajan vaatimuksiin tulkitsemalla ihmisoikeussopimusta jäsenvaltioiden yleisen oikeustajun mukaisesti. Näiden seikkojen vuoksi ihmisoikeussopimuksen kehittymistä on vaikea ennakoida ja sopimuksen elävän luonteen vuoksi sen sisältöön liittyy jatkuva tutkimuksen tarve. Tutkimuskysymystä lähestytään oikeusdogmatiikan keinoin tutkimalla voimassa olevaa lakia ja muita oikeuslähteitä, erityisesti oikeustapauksia. Tätä kautta määritellään, mikä merkitys oikeuslähteiden sisällölle on annettava ja pyritään systematisoimaan voimassa olevaa oikeutta, tarkemmin sanottuna syyttömyysolettaman sisältöä. Ihmisoikeuskontekstin vuoksi tärkeitä oikeuslähteitä tutkielmassa ovat erityisesti eduskuntalain tasoisena Suomessa voimaan saatettu Euroopan ihmisoikeussopimus sekä sen sisältöä määrittävät ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut. Tutkielmassa osoitan, ettei syyttäjän todistustaakkaa voida pitää syyttömyysolettaman elementtinä. Tämä johtuu ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä, jossa syytetylle on asetettu todistustaakka. Lisäksi tutkin sitä, miten syytetyn itsekriminointisuoja ilmenee rikosprosessissa ja otan kantaa sen puolesta, että itsekriminointisuojaa ei tulisi käsitellä syyttömyysolettaman elementtinä, vaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijänä.