Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Majava, Mika"

Sort by: Order: Results:

  • Majava, Mika (2022)
    Tutkielmassa tarkastellaan sisäpiirintiedon rikosoikeudellisen käyttökiellon rajoja julkisessa ostotarjousprosessissa tarjouksentekijän näkökulmasta. Sisäpiirisääntelyn tarkoituksena on suojata markkinoita kohtaan koettua luottamusta ja markkinatoimijoiden yhdenvertaisuutta. Kielletyn ja sallitun informaation hyödyntämisen välisen rajanvedon voidaankin katsoa olevan yksi sisäpiirisääntelyn keskeisimmistä osista, sillä sisäpiirintiedon väärinkäyttö heikentää markkinoiden luottamusta merkittävästi. Koska julkisiin ostotarjouksiin liittyy varsin merkittäviä sisäpiirintiedon väärinkäytön mahdollisuuksia, on niiden yhteydessä erityisen korostunut tarve sisäpiirintiedon käyttökiellon arvioimiselle. Tutkielman tavoitteena on voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä systematisoimalla ja tulkitsemalla luoda perusteltu käsitys sisäpiirintiedon sallitun käytön rajoista julkisessa ostotarjousprosessissa tarjouksentekijän näkökulmasta. Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys liittyy sisäpiirintiedon määritelmään ja ilmenemismuotoihin. Tarkoituksena on ensinnäkin selvittää, millä edellytyksin tiettyä tietoa voidaan pitää sisäpiirintietona. Tämän lisäksi keskeistä on selvittää, minkälaista sisäpiirintietoa ostotarjousprosessin eri vaiheisiin tyypillisesti liittyy. Tutkielman toinen tutkimuskysymys liittyy sisäpiirintiedon rikosoikeudelliseen käyttökieltoon ja sen rajoihin julkisessa ostotarjousprosessissa. Tutkimuskysymyksen osalta olennaista on selvittää yhtäältä käyttökiellon tarjouksentekijälle asettamat rajoitukset ja toisaalta ne poikkeukset, joiden nojalla sisäpiirintiedon käyttö voidaan katsoa sallituksi. Tutkielmassa esitetään keskeisimmät julkiseen ostotarjousprosessiin tarjouksentekijän näkökulmasta soveltuvat sisäpiirintiedon käyttökiellon poikkeukset sekä niiden soveltamisen edellytykset. Tarkastelu kohdistetaan ostotarjouksen eri vaiheissa tyypillisesti ilmenevään sisäpiirintietoon sekä sen hyödyntämiseen liittyviin transaktioihin. Tutkielman johtopäätöksissä esitetään näkemys tarjouksentekijälle sallitun sisäpiirintiedon käytön rajojen asettumisesta julkisessa ostotarjousprosessissa.