Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Oinonen, Eveliina"

Sort by: Order: Results:

  • Oinonen, Eveliina (2024)
    Potilaan itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan erityisissä tilanteissa, tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon ollen yksi näistä. Niin kutsuttua pakkohoitoa on kuitenkin Suomessa nimenomaisesti säännelty vasta verrattain vähän aikaa, vaikka yleisesti mielisairaanhoitoa koskevan sääntelyn juuret ulottuvat tätä huomattavasti kauemmas historiaan, 1800-luvun alkupuolelle. Kaksisataavuotiseen matkaan on mahtunut useita uudistuksia, jotka ovat tasaisesti parantaneet potilaan asemaa tämän ollessa pakkoon perustuvien toimenpiteiden kohteena. Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka nykyiseen tilanteeseen, potilaan itsemääräämisoikeuden laintasoiseen säätämiseen, on päädytty. Lainsäädäntö ei synny tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat paitsi muut sääntelylliset uudistukset, myös yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset poliittisesta liikehdinnästä tieteen kehitykseen. Psykiatrista sairaalahoitoa koskevan sääntelyn osalta erityisen merkittävinä tekijöinä on nostettava esiin lääketieteen kehitys ja sen vaikutukset siihen, keitä ylipäätään hoidetaan mielisairaina ja millaisin toimenpitein. Mielisairaanhoidon sääntelyn historiasta on erotettavissa myös erityisen merkittävänä ajanjaksona eugeniikan nousu ja sen vaikutus psyykkisesti sairaiden kohteluun. Tutkimuskysymyksiin sääntelyn kehitykseen vaikuttavista tekijöistä pyritään vastaamaan oikeushistorian ja lainopin metodein samalla hyödyntäen aikalaisaineistoa esimerkkinä vallitsevista asenteista ja tieteen kehityksestä. Merkittävään asemaan selittävinä muutostekijöinä nousivat erityisesti lääketieteen kehityksen lisäksi sosiaalioikeuden alalla tapahtuvat muutokset sekä maailmansotien jälkeen enenevissä määrin sijaa saava keskustelu heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien turvasta.