Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pörsti, Toni"

Sort by: Order: Results:

  • Pörsti, Toni (2013)
    Tutkielma käsittelee rikoslain 11 luvun 10 pykälässä kriminalisoitua kiihottamista kansanryhmää vastaan, eli kiihottamisrikosta. Tutkielman tarkastelun kohteena on vastuun kohdentaminen internetissä levitetystä lainvastaisesta aineistosta, eli tarkemmin sanottuna keskustelupalstan ylläpitäjän vastuu lainvastaisen aineiston saatavilla pitämisestä. Kyseessä on vallitsevan oikeustilan tarkastelu 1.6.2011 voimaantulleen lakimuutoksen jälkeen. Tarkoitus on tehdä tulkintakannanotto siitä, miten internetissä toimivien keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuuta on arvioitava toisaalta nyt ja toisaalta tulevaisuudessa perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Koska lain voimaantulosta on jo jonkin verran aikaa, voidaan tutkielmassa myös arvioida lain soveltamisessa esiin tulleita ongelmatilanteita ja pohtia ratkaisuja niille. Koska kyseessä on tutkielma perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta, siinä tulee punnittavaksi keskenään kiihottamisrikoksen suojeluobjekti eli vähemmistöjen suojaaminen sekä sananvapaus. Toisin sanoen tarkoitus on määrittää milloin kyse on sananvapautta nauttimattomasta vihapuheesta ja milloin ylläpitäjän toiminta on RL 11:10:n nojalla ollut lainvastaista ja riittävän moitittavaa rikosoikeudellisen seuraamuksen määräämiseksi. Tutkielmassa etsitään vastausta tutkimuskysymyksiin pääasiassa Suomea velvoittavan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Tältä pohjalta arvioituna todetaan, että nykyistä rikoslain 11 luvun 10 pykälän säännöstä tulisi soveltaa niin, että sen avulla rajataan pois sellaiset keskustelupalstat, joiden ulospäin näkyvänä tarkoituksena on kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön täyttävien viestien levittäminen. Toisin sanoen ylläpitäjän tarkoituksena voidaan olosuhteista päätellen katsoa olevan lainvastaisen aineiston levittämiseen osallistuminen. Lisäksi toiminnan on ylitettävä tietty törkeyden taso, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikkein vähäisimmät teot eivät aiheuta täysimittaista rikosprosessia. Tämä on yksi keino reagoida sananvapaustuomioiden aiheuttamaan hiljennysvaikutukseen, joka saattaa johtaa yhteiskunnallisen keskustelun latistumiseen ja tarpeettomaan itsesensuuriin. Tutkielmassa tuodaan esiin myös joitain nykysääntelyn ongelmia, joiden voidaan katsoa tiivistyvän siihen, että keskustelupalstan ylläpitäjä saa sananvapauslain sisältämät oikeudet, mutta ei ole esimerkiksi vastaavan toimittajan tavoin vastuussa palstansa sisällöstä. Keskustelupalstan perustaminen ei saa nykytilanteessa ja vallitsevan tulkinnan mukaisesti aikaan velvollisuutta seurata palstaa myöhemmin. Tämä saattaa johtaa, ja on johtanutkin, nykyisen säännöksen soveltamisongelmiin ylläpitäjän osalta, kuten tuomitsematta jättämiseen teknisen seikan perusteella, vaikka ylläpitäjän toiminta olisikin ollut moitittavaa. Tulevaisuudessa, ja jos internetin välityksellä levitetty vihapuhe nähdään edelleen ongelmalliseksi, todennäköinen vaihtoehto on ylläpitäjän vastuusta säätäminen lainsäädännön tasolla.