Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Palla, Matti"

Sort by: Order: Results:

  • Palla, Matti (2013)
    Tutkielmassa käsitellään rakennusurakan virhevastuujärjestelmää. Huomio kiinnittyy rakennusurakan yleisten sopimusehtojen eli YSE 1998 30 §:n takuuajan jälkeistä vastuuta koskevaan määräykseen. Kyseessä on vastuunrajoitusehto, joka rajoittaa vastuuta huomattavasti siitä, mitä se olisi ilman tätä ehtoa. Tarkastelun kohteena ovat varsinkin vastuun toteutumisen edellytykset. Vastuun arvioinnissa on ensin erotettava tilaajan ja urakoitsijan vastuualueet. Tämän jälkeen vastuuperusteet voidaan erottaa laiminlyönteihin suunnittelussa, työn suorituksessa tai muiden sopimusvelvoitteiden täyttämisessä. Rakentamisen laadun hyväksyttävyyden arviointi suoritetaan osin lain asettamin standardein ja toisaalta rakennusalalla muodostuneen yleisen käytännön perusteella. Rakentamista koskevan runsaan aineiston ja rakentamisessa mukana olevien ammattitaidolle asetettavien vaatimusten vuoksi rakentaja ei voi vedota rakennusalalla tietämättömyyteensä. On kuitenkin mahdollista, että tietyn tavan muuttumisesta yleiseksi tavaksi on erimielisyyttä. Tällöin kyse ei voi useinkaan olla oikeudellisesti velvoittavasta standardista, koska rakennusalan asiantuntijoiden suhtautuminen tiettyihin ratkaisutapoihin on määräävää. Takuuajan jälkeisen vastuun rajoittamisen mahdollisuutta arvioidaan myös grynderirakentamisessa. Ehdon käyttäminen ei ole kuluttajasuhteissa mahdollista, koska nykyään asuntokauppalaissa vastuujärjestelmän säännökset eivät mahdollista vastuun rajoittamista törkeällä tuottamuksella tai tahallisuudella aiheutettuihin vahinkoihin. Aikaisemmin on ollut näkyvissä, että vastuunrajoitusehto voisi olla rajoitetusti tietyin ehdoin pätevä. Normaaliurakoinnissa ehtoon kohdistuva sovittelu taas on tiukoin edellytyksin mahdollista ainoastaan korvausmäärän osalta. Lopuksi tutkielmassa arvioidaan vastuukysymystä sopimusketjussa. Arvioitavana on YSE 30 §:n vaikutus urakoitsijan suorituksessa apuna käyttämien tahojen toimiin. Nykyisen tiedon valossa voidaan perustellusti väittää, että urakoitsijan vastuu rakennusvirheistä ei rajoitu pelkästään sen omiin virheisiin edes takuuajan jälkeen.