Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Popov, Jan"

Sort by: Order: Results:

  • Popov, Jan (2014)
    Yritykselle kerran valittu rakenne ei välttämättä ole toimiva koko yrityksen elinkaaren ajan. Rakenteen muuttamiselle voi olla monia syitä kuten esimerkiksi kilpailukyvyn parantaminen, synergiaetujen tavoitteleminen, toimintojen eriyttäminen sekä yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen valmistautuminen. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain tunnistamien yritysjärjestelyiden avulla yrityksen toiminnan ja omistuksen rakennetta voidaan muokata veroneutraalisti ilman välittömiä tuloveroseuraamuksia. Vuoden 2007 alussa osittaisjakautumisesta tuli veroneutraali yritysjärjestelymuoto. Taustalla oli muutosdirektiivin 2005/19/EY implementointi, jolla muutettiin yritysjärjestelydirektiiviä 90/434/ETY. Osittaisjakautuminen on joustava keino yrityksen rakenteen muutokseen. Osittaisjakautumisessa osakeyhtiö ei purkaudu, vaan se siirtää selvitysmenettelyttä yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. EVL 52c §:n mukaiselle osittaisjakautumiselle on asetettu EVL:ssa tiukat kriteerit. Oikeuskäytännössä ongelmalliseksi on muodostunut erityisesti liiketoiminnan käsite sekä jakautumisvastikkeeseen liittyvät tulkintakysymykset. Tutkielmassa käydään läpi EVL 52c §:ssä asetettuja edellytyksiä ja tulkintalinjoja tuodaan esiin KHO:n ja KVL:n ratkaisuihin nojaten. Jakautumistilanteissa nousee esiin myös mahdollisuus veron kiertämiseen. Mikäli järjestelylle ei ole liiketaloudellisia perusteita, sinänsä EVL 52c §:n vaatimukset täyttävän osittaisjakautumisen veroedut voidaan jättää myöntämättä tai ne voidaan evätä. Lisäksi ongelmallisia ovat sarjatoimet, joissa jakautuminen on osa laajempaa toimenpiteiden kokonaisuutta. Tutkielmassa käydään läpi laajasti oikeuskäytäntöä sekä selvitetään sallitun verosuunnittelun ja veron kiertämisen häilyvää rajaa.