Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Takalo, Hanna"

Sort by: Order: Results:

  • Takalo, Hanna (2019)
    Tämä tutkielma käsittelee pankkien vakavaraisuusvaatimuksia. Tutkielmassa pyritään arvioimaan pankkien vakavaraisuusvaatimuksia koskien valtionlainoihin liittyvää oman pääoman vaatimusta. Työssä käsitellään pankkien maksukyvyttömyyden ja valtionlainojen yhteyttä lainsäädännössä sekä sitä, miten tätä kohtalon yhteyttä voitaisiin muuttaa niin, että se edistäisi pankkien vakavaraisuutta ja turvaisi rahoitusvakautta. Pankkien maksukyvyttömyyttä ja vakavaraisuutta koskee erityissääntely, koska pankkien maksukyvyttömyydellä on toteutuessaan laajat yhteiskunnallisesti haitalliset vaikutukset reaalitaloudelle. Tappioiden välttämiseen ja hyvään riskien hallintaan pyritään pankkien vakavaraisuussääntelyllä. Sääntelyllä pyritään turvaamaan rahoitusvakautta ja varmistamaan, että pankeilla olisi riittävästi omaa pääomaa luottojen myöntämisestä syntyvien luottotappioiden kattamiseksi. EU:n vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan 4 kohdassa säädetään valtionlainojen erityiskohtelusta pankkien vakavaraisuuslaskennassa. Valtionlainoja käsitellään asetuksen mukaan riskittöminä. Euroalueen valtionlainojen luottoriskin varalle vakavaraisuussääntely ei vaadi pankeilta omaa pääomaa. Erityissääntelyn voi havaita muodostaneen pankeille kannustimen hankkia valtionlainoja omistukseensa. Tästä on muodostunut uhka pankkien vakavaraisuudelle, koska valtionlainoihin tosiasiassa liittyy luottoriski. Luottoriskin toteutumisen mahdollisuus on erityisen ilmeistä nykyisessä eurojärjestelmässä. Luottoriskiin liittyvään pankkien oman pääoman laskentaan sovelletaan riskipainotettua laskentaa, josta säädetään EU:n vakavaraisuusasetuksessa. Riskipainotetun laskennan keinoin olisi mahdollista laskea pääomavaatimukset myös valtionlainoille. Lisäksi luottolaitoslainsäädäntöön sisältyvän riskikeskittymäsääntelyn tulisi ulottua koskemaan myös valtionlainoja. Riskikeskittymäsääntelyn tavoitteena on ehkäistä suuren yksittäisen tahon maksuvaikeuksien heijastumista pankin vakavaraisuuteen rajoittamalla yksittäiselle taholle myönnettävien lainojen ja muiden vastuiden määrää. Nykytilanteessa valtionlainat muodostavat riskikeskittymiä pankkien taseisiin ja ongelmat valtioiden maksukyvyssä heijastuvat pankkien vakavaraisuuteen. Tutkimuksessa päädytään esittämään, että valtionlainoja ei tulisi kategorisesti kohdella riskittöminä pankin vakavaraisuuslaskennassa EU:n vakavaraisuusasetuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Valtionlainoihin sisältyy tosiasiallisesti luottoriski erityisesti nykyisessä eurojärjestelmässä. Rahoitussektorin vakauden turvaamiseksi luottoriskiin olisi suotavaa varautua säätämällä myös valtionlainoihin sisältyvä luottoriski pääomavaatimusten alaiseksi.