Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vahtera, Sonja"

Sort by: Order: Results:

  • Vahtera, Sonja (2019)
    Suomen perustuslaki, kansallinen terveydenhuoltolainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat lapsen asemaa terveydenhuollossa periaatteessa kattavasti. Käytännössä intersukupuoliset lapset ovat kuitenkin kohdanneet oikeudenloukkauksia hoidossaan. Tarkoituksena tässä tutkielmassa on selvittää, miten intersukupuolisen lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta turvataan. Tutkielman tavoitteena on jäsentää sääntelyn ja käytännön välillä vallitsevaa ristiriitaa. Lisäksi tutkielma pyrkii osoittamaan lainsäädännön muutostarpeita, jotta intersukupuolisen lapsen oikeus koskemattomuuteen pystytään parhaimmalla mahdollisimmalla tavalla turvaamaan. Tutkielma perustuu siihen, että nykyiset intersukupuolisten lapsien hoitokäytännöt on usean tahon suunnalta tuomittu perus- ja ihmisoikeuksien vastaiseksi. Intersukupuolisten lasten omiin hoitokokemuksiin pohjaavat tutkimukset puoltavat sitä, että intersukupuolisten lasten normalisoivaa sukuelinkirurgiaa alettaisiin tarkastella terveydelle haitallisena toimenpiteenä sen sijaan, että sitä perustellaan lapsen edulla. Hoitokäytännöissä pitäisi lapsen kehon muokkaamisen sijasta muokata yhteiskunnan asenteita. Lapsen tulevaisuuden hyvinvointi turvataan varmimmin pidättäytymällä koskemattomuuteen puuttumisesta. Jo lain tulkintaa muuttamalla on mahdollista tuomita intersukupuolisten lasten puhtaasti kosmeettinen operointi. Kuitenkin lakia muokkaamalla esimerkiksi aidommin sukupuolen moninaisuuden tunnustavaksi ja lapsen oikeudet huomioivaksi päästäisiin siihen tilanteeseen, että intersukupuolisen lapsen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on vankasti turvattu.