Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vainio, Oona-Karita"

Sort by: Order: Results:

  • Vainio, Oona-Karita (2012)
    Ne bis in idem -sääntö tai -periaate on herättänyt runsaasti keskustelua ympäri Eurooppaa. Keskustelun vauhdittajina ovat toimineet tuomioistuinratkaisut niin Euroopan unionin tuomioistuimesta (EUTI) kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta (EIT). Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön vaikutuksia suhteessa jäsenvaltioihin voidaan pitää rajoitetumpana kuin EIT:n tulkintakäytännön vaikutuksia, koska unionin tuomioistuimen ratkaisut ovat vaikuttavia ainoastaan unionin oikeutta sovellettaessa. EIT:n ratkaisukäytäntöä on peilattava suoraan kansallisvaltioiden omaan lainsäädäntöön ja tuomioistuin käytäntöön. Ne bis in idem -sääntö on kuitenkin esillä monessa unionin oikeudellisessa instrumentissa, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, Schengenin säännöstössä sekä Eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa säännöstössä. Näiden kaikkien osalta säännön tulkinnan sisällöstä määrätään viimekädessä unionin tuomioistuimessa. Näin ollen unionin tuomioistuimen ne bis in idem -sääntöä koskevalla tulkintakäytännöllä on eittämättä merkitystä sen arvioimisessa, miten sääntöä on tulkittava. Tutkielman tarkoituksena on ensinnäkin kartoittaa ne bis in idem -sääntelyä mainituissa instrumenteissa. Tutkielman pääpaino on kuitenkin EIT:n ja EUTI:n oikeuskäytännön arvioinnissa. Tutkielmassa käydään läpi tulkinnan kehitystä oikeustapausten valossa. Lisäksi tarkkaillaan viimeisintä ratkaisukäytäntöä molemmissa tuomioistuimissa. Tämän avulla pyritään selvittämään tulkinnan tämän hetkistä tilaa niin EUTI:ssa kuin EIT:ssa. Tämän avulla kartoitetaan tulkinnan tämän hetkiset ongelmakohdat sekä selvitetään sitä, missä määrin tuomioistuinten tulkinnat ovat yhteneväisiä. Tutkielman metodi on lainopillinen, joskin tutkielmassa on arvioitu EIT:n ja EUTI:n oikeustapausten oikeuslähdeopillista arvoa siltä osin kuin on pyritty ratkaisemaan sitä, millaisilla ratkaisuilla voi olla oikeustilaa muokkaavaa vaikutusta. Oikeustilaa on seurattu 23.11.2012 asti.