Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vainionpää, Akseli"

Sort by: Order: Results:

  • Vainionpää, Akseli (2017)
    Työ- ja virkaehtosopimuksilla on palkan määräytymisessä suuri merkitys, koska lainsäädännössä ei ole juurikaan palkkausta koskevia määräyksiä. Työmarkkinajärjestöillä onkin kelpoisuus sopia työstä maksettavasta palkasta ilman, että valtio puuttuu asiaan. Yleensä työ- ja virkaehtosopimuksia sovelletaan kaikkiin samaa työtä tekeviin työntekijöihin, viranhaltijoihin tai virkamiehiin, jolloin myös työehdot ovat samassa työssä samanlaiset. Työ- ja virkaehtosopimuslakien mukaan sopimuksen sitovuuspiiriä voidaan kuitenkin rajoittaa järjestöehdolla. Tästä johtuen työnantaja voi lain mukaan olla velvollinen soveltamaan useampaa työ- tai virkaehtosopimusta samassa työssä. Tällöin palkan määrä voi riippua siitä, minkä ammattiyhdistyksen jäsen työntekijä, viranhaltija tai virkamies on. Tällainen tilanne, jossa työnantaja oli velvollinen soveltamaan useampaa työehtosopimusta samassa työssä, syntyi vuonna 2007 Tehy ry:n järjestämän työtaistelun seurauksena. Korkein oikeus katsoi Tehy-tapaukseen antamissaan ratkaisuissa KKO 2013:10-11, että työnantaja ei ollut pelkästään eri työehtosopimusten rinnakkaisella soveltamiskäytännöllään asettanut samaa taikka samanarvoista työtä tekeviä työntekijöitä eri asemaan syrjintäkielloissa kielletyllä tavalla. Tutkimuksessa tarkastellaan korkeimman oikeuden ratkaistavana ollutta tapausta uudelleen uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Toisin sanoen tutkimuksessa tarkastellaan sitä, voiko erisisältöisten työ- tai virkaehtosopimusten soveltaminen samassa työssä ja siten erilaisen palkan maksaminen työntekijän, viranhaltijan tai virkamiehen ammattiyhdistyksen jäsenyyden perusteella olla yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä välitöntä syrjintää. Tutkimuskysymystä lähestytään lainopillisen metodin avulla. Tutkimuksessa osoitetaan, että työ- ja virkaehtosopimuksissa olevat järjestöehdot ovat ongelmallisia työntekijöiden, viranhaltijoiden ja virkamiesten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Samapalkkaisuusperiaatteen mukaan samaa työtä tekevät työntekijät, viranhaltijat ja virkamiehet ovat oikeutettuja yhtäläiseen palkkaukseen. Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmien erityispiirteiden vuoksi tämä ei välttämättä kuitenkaan toteudu, koska lait mahdollistavat sen, että samassa työssä voidaan maksaa erilaista palkkaa. Tutkimuksessa esitetään, että yhdenvertaisuuslaissa kielletyksi välittömäksi syrjinnäksi on katsottava palkan maksaminen työntekijöiden, viranhaltijoiden tai virkamiesten ammattiyhdistyksen jäsenyyden perusteella. Edelleen tutkimuksessa esitetään, että työnantaja ei voi vedota työ- tai virkaehtosopimuksen määräykseen sellaisena hyväksyttävänä syynä, jolla voitaisiin poistaa syy-yhteys syrjintäperusteen ja erilaisen kohtelun väliltä. Tutkimuksessa esitetään, että työnantaja ei tällaisessa tilanteessa voi myöskään turvautua yhdenvertaisuuslaissa säädettyihin poikkeuksiin ja oikeuttamisperusteisiin. Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä ei näin ollen täytä oikeudenmukaisuudesta johtuvia vaatimuksia nykyisessä muodossaan.