Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Vuento, Juhani"

Sort by: Order: Results:

  • Vuento, Juhani (2018)
    Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy rakentamisen tietomallintamiseen liittyvien sopimus- ja tekijänoikeudellisten kysymysten ja ongelmien tarkasteluun. Aiheen tutkimiseksi asetettiin neljä tutkimuskysymystä: 1) mitä on rakentamisen tietomallintaminen 2) miten rakentamisen tietomallintaminen otetaan huomioon suunnittelu- ja urakkasopimuksissa 3) mitkä ovat rakentamisen tietomallintamiseen liittyvät sopimus- ja tekijänoikeudelliset ongelmat ja 4) kuinka nämä sopimus- ja tekijänoikeudenoikeudelliset ongelmat voidaan ratkaista. Ensimmäisen kysymyksen osalta tutkielma keskittyi esittelemään rakentamisen tietomallintamista yleisellä tasolla ja pyrki antamaan aiheeseen perehtymättömälle lukijalle perustason käsityksen rakentamisen tietomallintamisesta. Toisen tutkimuskysymyksen osalta tutkimuksessa kävi ilmi, että tietomallintamisesta sovitaan hyvin vähän urakka- ja suunnittelusopimuksissa ja tästä johtuen sopimusosapuolten vastuusuhteet ovat edelleen epäselviä. Vuonna 2012 ilmestyneet yleiset tietomallivaatimukset selkiyttivät erityisesti suunnittelijoiden sekä tietomallikoordinaattorin tehtäväluetteloiden muodostamista että IFC-standardin käyttöönottoa. Varsinaisten vastuukysymysten osalta YTV 2012 jää kuitenkin puutteelliseksi. Tästä huolimatta osapuolet viittaavat yleisesti YTV 2012 ehtoihin suunnittelu- ja urakkasopimuksissa. Sopimusvastuiden osalta rakentamisen tietomallintamisen voidaan katsoa elävän vielä villissä lännessä, rakennusalan huomion keskittyessä tietomallintamisen osalta lähinnä teknisen standardien ja tehtäväluetteloiden kehittämiseen. Rakentamisen tietomallintamisen vastuukysymyksiin liittyen tutkielmassa havaittiin useita seikkoja, joihin osapuolten olisi hyvä ottaa kantaa jo sopimuksentekovaiheessa. Yhdeksi ongelmaksi nähtiin esimerkiksi tietomallikoordinaattorin ja pääsuunnittelijan roolien päällekkäisyydet. Erityissuunnittelijoiden osalta on tärkeää taas pohtia mihin asti suunnittelijoiden vastuu tietomallin osalta ulottuu. Sopimusoikeudellisten ongelmien lisäksi tutkielmassa käsiteltiin tietomallintamiseen liittyviä tekijänoikeudellisia ongelmia. Yhdeksi tärkeimmäksi kysymykseksi identifioitiin tietomallin teoskynnyksen ylittyminen. Teoskynnyksen ylittyessä tietomallia tulisi pitää yhteenliitettynä teoksena, jonka oikeudet kuuluvat tietomallin suunnittelijoille. Tietomallin tekijänoikeuksia koskevien riitojen välttämiseksi tutkielmassa pohditaan mahdollisuutta lisensoida tietomallia koskevat oikeudet tilaajalle. Tietomallintamiseen liittyvien asiakirjojen, kuten tietomallin, tietomalliselosteen sekä tietomallisuunnitelman ongelmana nähtiin niiden määrittelemättömyys urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä. Tutkielmassa ehdotetaan esitettyjen oikeudellisten ongelmien ratkaisuksi Englannin BIM-protokollaa vastaavien tietomallintamisen yleisten ehtojen laatimista. Tutkielman tarkoituksena ei ole laatia valmiita kaiken kattavia yleisiä ehtoja vaan ainoastaan ehdottaa yhtä ratkaisumallia. Ehdotettuja yleisiä ehtoja muokkaamalla rakennusalan toimijat voivat löytää mahdollisimman toimivan ratkaisun tietomallintamiseen liittyviin oikeudellisiin ongelmiin.