Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Kliininen laitos, Infektiosairauksien yksikkö"

Sort by: Order: Results:

  • Grönroos, Silvia (2010)
    Tässä työssä käytettiin pohjana aikaisemmin julkaistua työtä (Nuanualsuwan ja Cliver, 2002), ja tarkoituksena oli tutkia työssä kuvatun menetelmän soveltuvuutta noroviruksen havaitsemiseen sekä sitä, kuinka erilaiset desinfektioaineet tehoavat noroviruksen eliminoinnissa. Menetelmä perustuu esikäsittelyyn, jossa ennen reaaliaikaista RT-PCR geenimonistusta lisätään näytteisiin proteinaasi K:ta ja ribonukleaasia (RNAsi). Esikäsittelyllä on tarkoitus poistaa vaurioituneet ei-infektiiviset viruspartikkelit ja genomit näytteestä, joka helpottaisi ihmiselle vaarallisen noroviruksen tunnistamista. Norovirusta sisältäviä näytteitä analysoitiin reaaliaikaisella RT-PCR:llä nukleiinihapposaostuksen jälkeen. Tulokset vahvistivat mm. etanolin ja kloorin tehon noroviruksen eliminoinnissa. Työssä huomattiin myös, että monet aineet jättivät jälkeensä suuren määrän inaktivoitua virusta, mikä on aikaisemmin saattanut johtaa esimerkiksi etanolin tehon aliarviointiin. Menetelmän käyttökelpoisuus sai myös vahvistuksen, mutta osoitti, että menetelmässä on vielä runsaasti kehittämisen varaa. Esikäsittelymenetelmiä tulisi kehittää spesifisemmiksi jotta niitä voisi hyödyntää käytännössä esimerkiksi epidemioiden yhteydessä ja tutkittaessa uusia desinfektioaineita.
  • Grönroos, Heidi (2010)
    Norovirukset ovat tavallisimpia aikuisten virusvatsatautien aiheuttajia. Norovirus tarttuu helposti ihmisestä toiseen useimmiten feko-oraaliteitse. Vatsatauti on tavallisesti nopea ja itsestään ohi menevä eikä vaadi sairaalahoitoa, mutta voi aiheuttaa perussairaille vakavankin taudin. Tartuttavuutensa ja kestävyytensä ansiosta norovirus aiheuttaa epidemioita esimerkiksi sairaaloissa, jossa se leviää potilaasta toiseen henkilökunnan välityksellä. Epidemiat aiheuttavat sairaaloille kustannuksia ja johtavat ylimääräisiin kuolemiin. Kunnollisella siivouksella ja käsihygienialla voidaan epidemioita merkittävästi rajoittaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli yrittää tunnistaa vuodeosastolla sellaisia pintoja, joista norovirus on vaikeasti puhdistettavissa, jotta siivous osattaisiin kohdistaa riskipaikkoihin. Näytteitä otettiin Kaunialan sairaalan vuodeosastolta, jossa oli äskettäin ollut norovirusepidemia. Kolmesta huoneesta otettiin yhteensä 25 pintanäytettä pumpulitikuilla ja sideharsoilla. Näytteet analysoitiin reaaliaikaisella RT-PCR:llä. Yhdestä näytteestä löytyi noroviruksen nukleiinihappoa. Se oli peräisin potilas-wc:n suihkutuolista. Kyseisen huoneen potilaalla oli vatsatautioireita edellisen kerran 10 vuorokautta sitten näytteenottohetkestä. Tutkimus osoittaa että helposti ulosteella kontaminoituvat paikat, kuten suihkutuolit ja alusastiat, voisivat käsin kosketettaessa toimia epidemian ylläpitäjänä ja levittäjänä, jos niitä ei puhdisteta kunnolla.