Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Metsävarojen käytön laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Hujala, Teppo (2003)
  The use of remote sensing imagery as auxiliary data in forest inventory is based on the correlation between features extracted from the images and the ground truth. The bidirectional reflectance and radial displacement cause variation in image features located in different segments of the image but forest characteristics remaining the same. The variation has so far been diminished by different radiometric corrections. In this study the use of sun azimuth based converted image co-ordinates was examined to supplement auxiliary data extracted from digitised aerial photographs. The method was considered as an alternative for radiometric corrections. Additionally, the usefulness of multi-image interpretation of digitised aerial photographs in regression estimation of forest characteristics was studied. The state owned study area located in Leivonmäki, Central Finland and the study material consisted of five digitised and ortho-rectified colour-infrared (CIR) aerial photographs and field measurements of 388 plots, out of which 194 were relascope (Bitterlich) plots and 194 were concentric circular plots. Both the image data and the field measurements were from the year 1999. When examining the effect of the location of the image point on pixel values and texture features of Finnish forest plots in digitised CIR photographs the clearest differences were found between front-and back-lighted image halves. Inside the image half the differences between different blocks were clearly bigger on the front-lighted half than on the back-lighted half. The strength of the phenomenon varied by forest category. The differences between pixel values extracted from different image blocks were greatest in developed and mature stands and smallest in young stands. The differences between texture features were greatest in developing stands and smallest in young and mature stands. The logarithm of timber volume per hectare and the angular transformation of the proportion of broadleaved trees of the total volume were used as dependent variables in regression models. Five different converted image co-ordinates based trend surfaces were used in models in order to diminish the effect of the bidirectional reflectance. The reference model of total volume, in which the location of the image point had been ignored, resulted in RMSE of 1,268 calculated from test material. The best of the trend surfaces was the complete third order surface, which resulted in RMSE of 1,107. The reference model of the proportion of broadleaved trees resulted in RMSE of 0,4292 and the second order trend surface was the best, resulting in RMSE of 0,4270. The trend surface method is applicable, but it has to be applied by forest category and by variable. The usefulness of multi-image interpretation of digitised aerial photographs was studied by building comparable regression models using either the front-lighted image features, back-lighted image features or both. The two-image model turned out to be slightly better than the one-image models in total volume estimation. The best one-image model resulted in RMSE of 1,098 and the two-image model resulted in RMSE of 1,090. The homologous features did not improve the models of the proportion of broadleaved trees. The overall result gives motivation for further research of multi-image interpretation. The focus may be improving regression estimation and feature selection or examination of stratification used in two-phase sampling inventory techniques.
 • Lemmetty, Johanna (2008)
  Nykymuotoisen metsäsuunnittelun ongelmaksi on koettu heikko asiakaslähtöisyys. Sitä voidaan kuitenkin kehittää tuntemalla metsänomistajien tarpeet paremmin. Sen vuoksi tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tapaustutkimuksen keinoin teemahaastattelulla metsänomistajien aitoja tarpeita, jotka liittyvät metsäsuunnitelman hankkimiseen. Tutkimuksen kohteena olivat erillismetsäsuunnitelman tilanneet metsänomistajat, koska he olivat tilanneet suunnitelman omasta aloitteestaan joko metsäkeskukselta tai metsänhoitoyhdistykseltä. Haastatellut 12 henkilöä ovat aktiivisia metsänomistajia, jotka arvostavat hyvää ja tuottavaa metsää. Metsänomistajien aitoja tarpeita ovat metsänhoidolliset syyt. Metsäsuunnitelma on puukaupan apu, metsänhoitotöiden järjestyksen ja kiireellisyyden määrittäjä, metsän kokonaistilanteen selventäjä, metsän arvon ilmentäjä ja etämetsänomistajalle mielenrauhaa tuova asiakirja. Aloite suunnitelman hankkimiseen oli tullut metsänomistajalta itseltään, joten metsäammattilaisten myötävaikutus tilauspäätökseen oli vähäinen. Pääsääntöisesti metsänomistajat olivat vahvassa vuorovaikutuksessa metsäsuunnittelijan kanssa, mutta osalla yhteydenpito oli vähäistä suunnitteluprosessin aikana. Viisi metsänomistajaa 12:sta oli ollut suunnittelijan mukana maastossa. Metsänomistajat olivat pääpiirteissään tyytyväisiä suunnitteluprosessiin ja kokivat suunnitelman vastanneen tarvetta. Tutkittujen metsänomistajien toimeliaisuudesta kertoo se, että lähes kaikki olivat tehneet uuden suunnitelmansa avulla puukauppoja, taimikonhoitoa tai molempia. Monet metsänomistajat kertoivat tekevänsä metsänhoitotöitä itse, mutta useat tukeutuvat osittain ja jotkut jopa kokonaan ammattilaisen apuun. Erillismetsäsuunnittelussa itsessään on asiakaslähtöisyyden piirteitä, mutta erillismetsäsuunnitelmia tilanneita tutkimalla on hankala vastata nykymetsäsuunnittelun pahimpaan ongelmaan, asiakaslähtöisyyden puutteeseen. Uusi suunnittelujärjestelmä antanee mahdollisuuden lisätä neuvonnan määrää ja tehdä erilaisia metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Vaikka metsänomistajat kaipaavat yhä enenevässä määrin kokonaispalvelua, tänäkin päivänä metsänomistajat ovat omatoimisia. Asiakaslähtöisyyden parantamista voidaan auttaa edelleen tutkimuksen keinoin. Järkevintä olisi tutkia mm. niitä metsänomistajia, jotka ovat tilanneet aikaisemmin suunnitelman, mutta uudella aluesuunnittelukierroksella ovat jättäneet sen tilaamatta. Olisi hyvä tietää, mikä heidän mielestään on ollut suunnitelmassa vikana ja miksi metsänomistaja on jättänyt suunnitelman tilaamatta.
 • Halme, Kaisa (2009)
  Vapo Oy:n kehittämät maataloustraktorivetoiset HavuHukka -hakkuutähdeperävaunut ovat olleet liikenteessä jo vuosikymmenen ajan. Vaunun erikoisuus, kuormaa hydraulisesti tiivistävät laidat, mahdollistavat hakkuutähteen jatketun lähikuljetuksen suoraan palstalta terminaalivarastoon. Tällöin erillistä välivarastointivaihetta tienvarteen ei tarvita. Vapon alkuperäinen tarkoitus oli, että kesäisin turvetuotannossa olevaa traktorikalustoa voitaisiin talviaikaan käyttää HavuHukkien vetotraktoreina, jolloin urakoitsijat saisivat lisätyötä ja investoinnit konekalustoon pysyisivät kohtuullisina. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten HavuHukkien toimintaympäristö on vuosien aikana muuttunut ja miten toimintaympäristön muuttuminen on vaikuttanut HavuHukka -urakoinnin kustannusrakenteeseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena, ohjaavana tapaustutkimuksena, sillä tutkimuksen tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa HavuHukkien tulevaisuudesta. Tutkimus jakautui kolmeen osaan: haastattelututkimukseen, aikatutkimukseen ja kustannustarkasteluun. Haastattelututkimukseen osallistui yhteensä seitsemän henkilöä. HavuHukka -urakoitsijoiden lisäksi haastateltiin Vapon toimihenkilöitä seuraavilta aloilta: suunnittelu ja konekehitys, huolto ja varaosat sekä energiapuunhankinta. Aikatutkimuksessa seurattiin kahden kuljettajan työskentelyä maastossa. Kolmelta palstalta ajettiin kantoja ja yhdeltä hakkuutähdettä. Aikatutkimuksen lisäksi tehtiin kantojen koemurskaus, jolla selvitettiin kuinka monta irtokuutiota kantomursketta yhdestä HavuHukan kuormallisesta saadaan. Kustannustarkastelussa käytettiin konekustannuslaskennan periaatteita ja hyödynnettiin aiempien vuosien tutkimustuloksia sekä kevään 2008 haastattelu- ja aikatutkimuksen tuloksia. Nykyään yksi HavuHukka toimii alkuperäisellä idealla, eli se on pois käytöstä turvetuotantokauden ajan. Bioenergian käytön lisäämistavoitteen kasvaessa markkinoille on myös tullut uusia hakkuutähdettä tiivistäviä kuormatilaratkaisuja. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aiempien vuosien tutkimusten tulosten kanssa. Kustannustarkastelun todellisia tuloksia ei ole raportissa esitetty, sillä kustannuksista tehtiin tarkempi selvitys työn tilaajan käyttöön. Raportissa esimerkkilaskelmat on toteutettu kuvitteellisilla luvuilla.
 • Saarimäki, Aaro (2009)
  Lately the need to increase the amount of domestic logging has grown. That has been caused by a decrease in raw wood import. A big part of the extra logging potential is located on peatlands. Wintertime harvesting on peatlands cannot be increased since the logging equipment at that time of the year is already fully employed. That creates a need to be able to operate on peatlands year-round if the logging amounts are expected to grow significantly. With the existing average machinery and traditional equipment this is not possible. The traditional equipment for peatlands is only to mount wide steel tracks around the wheels. With this kind of equipment logging from soils with lowest bearing capacities is practically impossible if low amount of harvesting damages is expected. For logging on peatlands during the period of unfrozen ground new technical innovations are needed to decrease the surface pressure that a machine produces to the ground and to decrease its rut formation. For low rut formation there have been special machines for peatlands already for a long time but their productivity is too low for profitable logging. Since the use of special machines has been proven to be expensive, it seemed rational to focus on equipping a standard machine to perform better on peatlands and other soft soils. The main problem is to combine low rut formation and good productivity into the same machine. This is possible by adding low rut formation due to the new track system to the good productivity of a basic machine. The study was done by using constructive research method. The aim of the study was to find a good track system for a forwarder regarding low rut formation and other important properties for operating on low bearing capacity soils. First all the existing constructions were gathered and some new possible constructions were also brainstormed. From these constructions the one that seemed most potential was chosen for field testing. Support for the choice was sought by making an expert interview round. The results supported the arguments on which the choice was based on. In the field tests the test machine with the new track system and the comparison machine with the traditional track system both drove their own testing sectors which were estimated to be equal by conditions. The field test area was located in Ilomantsi and was a normal thinning site. The idea was to compare the rut formation of the track systems in real harvesting conditions that were mathematically equalized. The known factors that effect the bearing capacity were measured and their effect on the results was minimized by standardizing them mathematically. The calculations were executed by using multifactor regression analysis. The test machine caused less rut formation but the difference between the machines was quite small. There were some minor faults in the test machines properties and reliability but those are likely to be rather easily solved with some modifications to the track system.
 • Ilvesniemi, Saara (2009)
  The purpose of this study was to investigate the usability of aerial images and Landsat TM in estimating Scots pine defoliation. Estimation methods tested were unsupervised classification, maximum likelihood method, mixed model and linear regression model. Image features for needle loss detection were selected with stepwise linear regression and mixed model technique. As a part of the study the relationship between needle loss and leaf area index (LAI) was examined. The relationship between image features, needle loss and leaf area index was also examined. Numerical aerial images and Landsat TM satellite images were used. Textural features were calculated from aerial images and spectral vegetation indices from the satellite image. The study site was located in Ilomantsi, Finland. 71 field sample plots were measured and located with GPS. Field plots were circular plots. Trees with diameter brest height (dbh) over 13,9 cm were measured from 13 meter radius and trees with dbh 5,0 - 13,8 cm were measured from 7 meter radius. Needle loss of all pines was estimated. Needle loss for the plot was calculated as an average weighted by tree height. Four different class combinations were tested in classification. Plots were divided in 2, 3, 4 and 9 classes depending on their needle loss. Different image feature combinations and classification methods were tested. Classification was done by cross validation. Classification results were compared with original classes. The reliability of the classification was tested using accuracy matrix and kappa value. A mixed model was also used for aerial image features. The best image feature combination with all classification methods was the aerial image feature combination selected with stepwise selection method. Both spectral and textural features were included in the stepwise selection result. Classification accuracy varied between 38,0 % (9 classes) and 88,7 % (2 classes). The best explanatory variable for needle loss was the aerial image NIR channel maximum radiation (r2=0,69). However, unsupervised and supervised classification might have produced too positive results because of correlation in the data. Mixed model technique was used to select the variables for the linear model. Mixed model was used to reduce the effects of the correlation. The model classification accuracy varied between 35,2 % (9classes) and 87,3 % (2classes). According to mixed model selection result no textural features were significant predictors for needle loss. Classification results with Landsat image features were slightly poorer than with the best aerial image feature set (accuracy between 25,4 % and 88,7 %). The relationship between needle loss and LAI was poor (r2=0,27). Needle loss and LAI also correlated with different image features. LAI correlated slightly better with textural features than needle loss. Spectral vegetation indices calculated from Landsat TM correlated moderately with both needle loss and LAI. Indices VI3 (r2=0,56), MIR/NIR (r2=0,51) and RSR (r2=0,44) had the strongest connection to needle loss. Spectral vegetation indices could be a potential way for large area needle loss detection.
 • Kaura, Eeva (2009)
  The aim of the thesis was to evaluate the effect of the data size and estimation method on the yield estimates of Pinus patula in Sao Hill forest plantation in Tanzania. The data consisted of even aged and nonthinned forest stands. The yield was estimated with a simultaneous system of equations (Eerikäinen 2002) that was originally developed for Pinus kesiya plantations in Zambia and Zimbabwe. The system of equations included non linear models for the stand dominant height, the number of stems per hectare, the basal area median diameter, the stand basal area and the total stand volume. Using the previously developed models could be useful in the case there is lack of time and the inventory/modelling budget is low. The system of equations was estimated from different sizes of samples of the original data in order to research the effect of the data size on the yield estimates. The models were estimated with a Two Stage Least Squares method (2SLS). In addition, two different kinds of model estimation methods were tested. Firstly, all the model parameters were estimated from the samples and, secondly, only the levels of the models were estimated from the samples and the parameter values for the model forms were derived from Eerikäinen´s (2002) research. This method was expected to be particularly efficient in the case that the amount of the estimation data would be small. The system of equations fitted quite well to the data of Sao Hill plantation as all the assumption related to the estimation were met quite well. On the other hand, the RMSE values were quite high compared to ones in Eerikäinen´s (2002) research. This could refer to quite a considerable variation in the data that the models could not explain very well. The yield estimates were more precise and accurate as the amount of data was increased in estimation. In general the 95 % confidence intervals, the ranges, the medians and means of the RMSE values and biases decreased as the amount of data increased. The estimation method where all the parameters were estimated from the data seemed in general better than the method where only the levels of the models were estimated from the data and the form parameters were given the values from Eerikäinen´s (2002) research. The differences between the estimation methods were, however, quite small in small sample sizes.
 • Pietilä, Ilona (2009)
  There is need for information about stands and their future development in forest planning decision making. This information is collected by inventories. In general inventory is repeated with some before-hand set intervals, irrespective of the method. Between inventories information is updated with growth models. Both inventory and using of growth models causes errors in forest planning results, for example in management options. Erroneous predictions can lead to wrong conclusions and inoptimal decisions. If the optimal result is known, economical losses caused by wrong conclusions can be described with so called inoptimality losses. The aim of this study was to answer the question how long forest inventory information, updated with growth models, can be used in forest planning purposes. Study approach was economical, so evaluation of information`s usefulness was based on inoptimality losses which arise when development of the stand is predicted incorrectly with growth models. The study material included 99 stands. Their development was simulated with the SIMO software for 60 years from present. In the 60 years period influencies of growth prediction errors were studied with inventory periods which lengths were 5, 10, 15, 20, 30 and 60 years. It was assumed that new error-free forest inventory information was received in the beginning of each of the inventory periods. In order to study effects of different inventory periods, it was assumed that the growth models were able to predict the true development of stands. Erroneous developments were yielded with error model which was developed for this study and added to the growth models. Inoptimality losses were calculated with the information derived from the optimization of stands` true and erroneous developments. Inoptimality losses increased when the inventory period became longer. Absolute inoptimality loss was approximately 230 eur/ha when the inventory period was 5 years and approximately 860 eur/ha when the inventory period was 60 years. Relative inoptimality loss was 3,3 % when the inventory period was 5 years and 11,6 % when the inventory period was 60 years. The average inoptimality losses were different between different development classes, site classes and main tree species. Study results show that the length of the updating period has an effect on the developing economical losses. It seems also that the inventory period should be different for example in different development classes. However, it is difficult to specify the optimal updating period because total losses are a sum of losses of inventory errors, losses of growth prediction errors and losses caused by other uncertainty sources. The effects of both inventory errors and growth prediction errors are different in different kinds of stands. So estimation of total losses and estimation of inoptimality losses caused by different error sources requires more research.
 • Kyllönen, Kalle (2009)
  The first aim of this study was to find out the moisture content of sawdust in drying and briquetting process. The moisture content of sawdust has an effect on output quality. The moisture content and density of output worked out. The second aim of study was to find out how the feeding volume of dried sawdust and the moisture content of output are influencing together the density of output. The moisture content of input is on average 56,8 +/- 2,3 % and it is homogenous. The moisture content of midput is on average 11,2 +/- 7,9 %. Variation is large. The moisture content of output is depending on moisture content of midput. The moisture content of raw material has an effect on output density. The optimum moisture content is 11 % for high density of output. The feeding volume of dried sawdust has also an effect on output density. Low feeding volume increases and high feeding volume decreases density of output. The density of output is on average 951— 1011 kg/m3 depending on briquette press.The energy content of sawdust is 0,68 MWh/loose m3 and the energy content of briquettes is 3,07 MWh/loose m3. The energy content of sawdust becomes five times better in drying and briquetting process.
 • Yan, Dongjun (2009)
  Industrial plantations of eucalyptus are sharply increasing in Asia. Although supplying raw material for the pulp and paper industry, easing deforestation on native forests and increasing carbon sequestration to help counter global warming, there are several concerns about the environmental effects of industrial eucalyptus plantations. These concerns include invasiveness of eucalyptus and loss of biodiversity, loss of land for food production, loss of soil fertility due to short rotation times and biomass removal, and excessive water-use and reduced catchment water yields. With protagonists on both sides, there is a need to research and examine the environmental effects of industrial eucalyptus plantations in southern China. We modelled and mapped the spatial distribution of water balance components across a small (752 ha) catchment in Guangxi province in relation to land-use, including industrial and local community plantations of eucalyptus and agriculture. Studies about the spatial distribution of water-use by eucalyptus across the landscape are few. WATBAL, a water balance model with a monthly time step, was parameterized and used to derive water balance components for 180 selected locations in the catchment. From the model output, continuous (predictive) surfaces for monthly (long-term average) potential (PET) and actual evapotranspiration (AET), evapotranspiration deficit (PET- AET), surface runoff and drainage below rooting zone were generated using GIS (ArcGIS 9.2). Averaged across the catchment, annual (October- September) actual evapotranspiration accounted for 77 %, surface runoff for 15 % and drainage below rooting zone for 8 % of rainfall. Differences between land-use types were relatively small, but areas of highest actual evapotranspiration and lowest surface runoff were associated with the oldest (6-7 years old) forested areas, including pure and mixed eucalyptus industrial plantations and local community, coppiced plantations on the slopes. The areas with the lowest actual evapotranspiration were associated with agricultural crops in the bottom of the catchment. The clear dominance of actual evapotranspiration in the water balance of all land-use types reflects the dominating role of the evaporative potential of the climate, with land-use cover, soil and topography factors playing secondary roles. While water-use was the highest for the forested areas, eucalyptus per se did not use more water than mixed plantations or those of the local community. Tree cover in general reduced surface runoff and therefore would reduce the risk of erosion. Using our modelling and mapping approach, we were able to assess the water-use and other components of the water balance of eucalyptus plantations and other land use types for this catchment. The study showed the importance of having suitable and adequate ground truth data in order to derive reliable and useful interpolation surfaces using ArcGIS.
 • Wathén, Mikael Johannes (2007)
  Department of Forest Resource Management in the University of Helsinki has in years 2004?2007 carried out so-called SIMO -project to develop a new generation planning system for forest management. Project parties are organisations doing most of Finnish forest planning in government, industry and private owned forests. Aim of this study was to find out the needs and requirements for new forest planning system and to clarify how parties see targets and processes in today's forest planning. Representatives responsible for forest planning in each organisation were interviewed one by one. According to study the stand-based system for managing and treating forests continues in the future. Because of variable data acquisition methods with different accuracy and sources, and development of single tree interpretation, more and more forest data is collected without field work. The benefits of using more specific forest data also calls for use of information units smaller than tree stand. In Finland the traditional way to arrange forest planning computation is divided in two elements. After updating the forest data to present situation every stand unit's growth is simulated with different alternative treatment schedule. After simulation, optimisation selects for every stand one treatment schedule so that the management program satisfies the owner's goals in the best possible way. This arrangement will be maintained in the future system. The parties' requirements to add multi-criteria problem solving, group decision support methods as well as heuristic and spatial optimisation into system make the programming work more challenging. Generally the new system is expected to be adjustable and transparent. Strict documentation and free source code helps to bring these expectations into effect. Variable growing models and treatment schedules with different source information, accuracy, methods and the speed of processing are supposed to work easily in system. Also possibilities to calibrate models regionally and to set local parameters changing in time are required. In future the forest planning system will be integrated in comprehensive data management systems together with geographic, economic and work supervision information. This requires a modular method of implementing the system and the use of a simple data transmission interface between modules and together with other systems. No major differences in parties' view of the systems requirements were noticed in this study. Rather the interviews completed the full picture from slightly different angles. In organisation the forest management is considered quite inflexible and it only draws the strategic lines. It does not yet have a role in operative activity, although the need and benefits of team level forest planning are admitted. Demands and opportunities of variable forest data, new planning goals and development of information technology are known. Party organisations want to keep on track with development. One example is the engagement in extensive SIMO-project which connects the whole field of forest planning in Finland.
 • Hankala, Anu (2008)
  This study investigates the effect of the data input on the forest management plan. The objective was to determine the differences between a forest plan where simulation units were either traditional stand compartments, or alternatively subcompartments delineated around measured sample plots. The simulations were compared with respect to the growth of the compartments as well as timing, income and yield from the first harvet operation suggested. The data was collected from a forest area of 72 hectares in Juuka, Eastern Finland. It consisted of 682 sample plots placed in a 30 m x 30 m grid. Independently of the sample plots, the area was divided into compartments as in normal compartmentwise planning, with the exception that no stand data was collected. Instead, the compartmentwise data was calculated from the systematic sample plot inventory. Three simulations were carried out with a planning package SIMO for a period of ten years and using one-year time step. Sim(I) presented the traditional compartmentwise planning, where the variables on compartment level were aggregated from sample plot data in the beginning of the simulation, and then used as simulation units. The other two simulations used a mosaic of sample-plot-based subcompartments as the simulation unit, and aggregate compartmentwise values were only used to determine the harvest decisions and for the comparison of the simulations. Of these mosaic setups, sim(II) was used to evaluate differences in growth rate and harvest yield to sim(I). In this simulation, the operations were adopted from sim(I) and applied simultaneously for each subcompartment of the respective compartment. The third simulation, mosaic setup sim(III) used the same simulation data as sim(II), but harvested the compartments according to the subcompartmentwise values, although using the compartments as harvest units to enable direct comparison in operation timing. Only compartments where harvests were expected during the simulation period were studied further, resulting in 14 compartments in the study. The simulations resulted in a greater growth rate estimate for sim(I). The difference between sim(I) and sim(II) varied among the compartments from 0.1 m3ha-1a-1 up to 2.0 m3ha-1a-1. The timing differences of harvest operations were 0-3 years. Income estimates were 5-10 % greater in the mosaic simulations, as well as especially the yield estimate of logwood. The differences in pulpwood estimations were more moderate, except on final cuts where mosaic simulations expected a better yield in minor species pulpwood than sim(I) which neglected these almost totally. The most effective single factor behind the differences in the simulations seemed to be the variation of site class within the compartment. The amount of compartments in the study was, however, too small and the variation between the compartment results too large to allow the application of the results elsewhere. Based on this study, the choice of data unit has an effect on the forest plan. Especially the effects of variation in site class are likely to be taken better into account if the spatial information of stand characteristics is maintained in the planning calculations. Still, small units are not necessarily better in describing the forest development, as they may result in biased estimations in the growth models.
 • Väisänen, Erja (2007)
  The study describes the dead branch height of Scots Pines from sawing industry point of view. The regional means for dead branch heights are given in a table, while the lower quartile of dead branch height, the median tree and the upper quartile are given in Box Plots. The grouping regions consist of the existing 13 areas of the Finnish Forestry Centres. Two of these regions are divided into two, making the total number of areas to be reviewed 15. The research material consists of the data gained from the 9th National Forest Inventory of Finland (VMI9), carried out 1996-2003, and also in relation to the data from Southern Finland in the previous National Forest Inventory (VMI8). Over all, dead branch heights on the major regions differ from each other, but in these two inventories the highest means and medians of dead branch height are in different areas within the middle part of Southern Finland. In addition to the absolute dead branch height, the review also shows the relative dead branch height (the ratio of dead branch height to the height of the tree), in those previous areas and as well as in swampy areas, in mature and thinning stands, and in different forest site types with mineral soils. In the areas of most common forest site types (VT and MT et corresponding) the dead branch heights are approximately at the same level, but the relative heights are higher on more poor sites. The effect of the age, height and the diameter of the trees were reviewed, too. Regression lines were calculated for the relationship between the stem part with only dead branches and the height of the tree having different diameter. It was not possible to examine the effect of the regeneration or later treatment method on the dead branch height, because there was no data for them concerning saw log-sized trees. It was also decided not to examine the number of stems in those different groups and their distribution into saw logs, although this information would be possible to calculate out of the data.