Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by master's degree program "Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma"

Sort by: Order: Results:

 • Pohjonen, Elina (2022)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan reaktioita Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin kommenttiin maahanmuuttajien palkasta Twitterissä vuonna 2018 vastadiskurssin ja hegemonisen kamppailun näkökulmasta. Tarkastelen, mitä hegemonioita ja antagonistisia kilpakumppaneita keskustelussa syntyy. Tutkielmassani käytän pääteoriana Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen teoriaa hegemonisten vastadiskurssien luomisesta. Lisäksi käytän Stuart Hallin länsimaisen hegemonian kritiikkiä maahanmuuttajien rooliin ja asemaan liittyvässä kappaleessa. Pyrin analysoimaan merkitysten rakentumista kielellisesti. Aineisto koostuu 225 twiitistä, jotka kommentoivat tai ottavat kantaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin lausumaan matalammasta palkasta kouluttamattomille maahanmuuttajille. Aihe valikoitui aiheeksi, sillä siihen sekä siitä käytävään keskusteluun tuntui kulminoituvan monta yhteiskunnassa vaikuttavaa ja vaikuttanutta ilmiötä, kuten globalisaation ja pakolaisuuden tuoma maahanmuutto sekä neoliberalismin tuoma markkina- ja tehokkuusvetoisuus ja toisaalta sen vastavoimat. Lisäksi taustalla vaikuttavat myös Suomen kontekstille ainutkertaiset historialliset tapahtumat ja konteksti sekä ammattiyhdistyliikkeen valtasuhteet työmarkkinoilla. Molemmat käsittelykappaleet keskittyvät tarkastelemaan keskustelussa ilmeneviä vastakkainasetteluja, jotka ovat osittain limittäisiä ja päällekkäisiä. Ensimmäisessä käsittelykappaleessa keskityn erityisesti siihen, millaisia eri merkityksiä maahanmuuttajat saavat ja miten keskustelun eri osapuolet kuvaavat kohderyhmää sekä heidän oletettua rooliaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisilla työmarkkinoilla. Toisessa käsittelykappaleessa tuon esiin keskustelun taustalla piileviä ristiriitaulottuvuuksia, jotka näkemykseni mukaan osaltaan vaikuttavat Fjäderiin kohdistettuun kritiikkiin. Vastadiskurssista löytyvät Laclaun ja Mouffen teorian mukaisesti epäsymmetrinen vallanjako sekä sen nimittäminen sorroksi, yhteisesti jaettuun arvoon, tasa-arvoon, vetoaminen sekä ratkaisun ehdottaminen. Keskustelusta löytyy perinteisiä niin luokkaan, ammattiin ja koulutukseen kuin puoluepolitiikkaankin viittaavia vasemmisto-oikeisto ristiriitaulottuvuuksia, mikä saattaa osaltaan heijastella reaktioita tuolloin vallassa olleeseen oikeistohallitukseen sekä maailmanlaajuiseen neoliberalistiseen ajatteluun.
 • Foudila, Karoliina (2021)
  There has been a vivid public debate in Finland about the women and children who have been staying at al-Hol camp in Syria after the collapse of the ISIS caliphate. This thesis investigates the public debate in the media about these Finnish women and children. Using the method of qualitative content analysis, I examine 117 articles from Helsingin Sanomat from the period from May 1st to December 31st, 2019. My aim is to analyze the key issues that are raised in the debate; how the women and children are depicted; and the linkages between this debate and the changes taking place in the larger Finnish context. These changes involve on the one hand the society becoming more multi-religious, and on the other hand the rise of right-wing populism, anti-immigration, and Islamophobia. The theoretical basis of my analysis is the concept of othering in social sciences, namely the act of creating and using oppositional categories of ‘us’ versus ’them’, which are, for example, based on religion or race. The results show that the women are depicted as ’the dangerous Muslim other’ who could pose a security threat if they are brought back to Finland. These depictions are also shaped by the larger Finnish context, where there are contestations especially around religious diversity that is increasingly becoming a characteristic of society, about Finnishness as a modern identity, and about the challenges of Muslim communities today. My analysis also shows that while children’s rights and wellbeing remain an important goal of Finnish policies and legal obligations, the rights of the Finnish children in the camp have been contested in this debate. This is partly because of legal complexities regarding their repatriation to Finland, and partly because of a security-oriented perspective that sees some of the children as suspects and their relationship with their mothers as a problem. Overall, the analysis shows that the debate about these women and children at al-Hol is not just about whether the people should be repatriated, but about the current changes in Finnish society and the anxieties related to these changes.
 • Lehtinen, Milja (2023)
  Internationalisation and international mobility have particularly during the past decades become staple topics of discussion in professional and educational contexts as well as in popular discourse. This ideological shift has also brought along a popular narrative of international mobility and non-local identities being majorly beneficial assets that encourage and enable new skills and outlooks on life, both personal and professional. While recent studies have started to show evidence on the impact and relation of international mobility and non-local identity development, the actual process and experience-level of this identity building is still relatively less studied. This study aims to fill this gap in research by giving a glimpse into the current thoughts and ideas of young adults regarding international mobility and their identity. By looking into the thoughts and experiences of those internationally-minded and mobile, we can get valuable insight into the potential future trends of internationality more broadly. Using an umbrella-term of non-locality to examine the full array of internationally aligned social identity terms, this study asked 50 students with previous mobility experiences and identification with a sense of internationality and non-local identity, how they personally experience the relationship between mobility and non-local identity building and maintaining. The data was gathered using a qualitative open answer survey, with questions and their analysis following principles of phenomenological analysis. Alongside phenomenology as a broader philosophy of science, Social Identity Theory and Self-categorisation Theory were used as theoretical frameworks to understanding social identity formation. Phenomenological analysis done on the data identified the core form of ‘being’, Dasein, in the relationship between international mobility and non-local identity development of young adults as the freedom of social non-belonging and the freedom to choose one’s social belonging. The four entities of meaning situated around Dasein were the experience of physical and social rootless, the feeling of uniqueness and unrelatability of one’s identity experience and mobility experiences related to it, mobility as an inherent personal need and an expected want, and the experience of change and growth acquired through identity development and in relation to one’s mobility experiences. Results showed a strong connection between mobility experiences and non-local identity building, but also strong variations in the way mobility was approached and made a reality depending on personal circumstances and potential social, economic, or other limitations. Factors such as how personally motivated and interested participants were in internationality more broadly, the timing when one had their first mobility experiences, how many and how long mobility experiences one had and what kind of contact to locally experiences multiculturality and internationality one had before and after becoming internationally mobile, all played into how stable and strong an identity participants portrayed. While this study opens up an understudied part on internationality, future studies on internationalisation and non-local identity formation, particularly in relation to mobility, could benefit from a study of an even broader sample, in order to ascertain how universally applicable these findings are. Furthermore, the relationship of non-local identity and privilege, particularly socio-economical, should be looked into more thoroughly in order to understand how accessible identity categories like non-local identity truly are.
 • Sigvart, Salla (2024)
  This master’s thesis examines the European news coverage on the Amazon rainforest fires during August 2019 and the ways in which Indigenous Peoples are included. Drawing from climate studies, and environmental justice, the research uses a thematic analysis to identify key narratives. The research questions are: How did European based news sources write about the Amazon Forest fires during August of 2019? How is Indigenous Amazon’s perspective and voice included and reflected in the coverage? What themes emerge from the news coverage and how do they include Indigenous Peoples? The thesis approaches these questions with a thematic analysis of 29 European based news articles published during August 2019. The thesis argues that including Indigenous perspective and knowledge broadens understanding beyond the fires of August 2019. It also examines how national politics influenced the coverage, highlighting the various questions surrounding ownership of the Amazon rainforest and its resources. By examining the ecological and human rights sentiments, the study provides a glimpse in the role of media representation and awareness raising on an environmental emergency.
 • Heimbürger, Tia (2023)
  Interculturality and mobility are increasing throughout the globe making societies more multicultural. Today, we can recognize English to be a lingua franca, a shared language for those who do not share their mother tongue. Due to this development, companies are transitioning into work environments where English is used as a business lingua franca (BELF). This thesis aims to investigate individuals’ experiences, opinions and emotions attached to BELF in work environments in Finland. Data for this study was collected in the beginning of 2023 through an anonymous online survey. The survey consisted of 28 questions, both multiple choice and open-ended questions. The survey was sent through email to potential respondents, gathering in total twenty responses. The analysis of the data is conducted through qualitative thematic analysis to identify categorical themes of language attitudes, experiences of BELF, and how respondents perceive cultural neutrality and forms of successful communication. The research findings suggest that negative experiences are more discussed and detectable as respondents can articulate and distinguish them better, in comparison to positive experiences. The research further demonstrates that respondents view BELF positively due to the different opportunities that are presented through the transition. Successful BELF communication is recognized to be successful through the use of field-specific vocabulary. Cultural neutrality is viewed in many ways by respondents, where it creates at times a cultural-neutral environment, but not always, leaving the study inconclusive on this matter. Furthermore, suggestions for future research focuses on the individual’s experience and qualitative research in order to get a more extensive understanding on the implications of BELF for individuals.
 • Etola, Sanna (2022)
  Encouraging work-based immigration as well as international talent attraction and retention are high on the agenda of many national governments. This master’s thesis analyses the intersection of nation branding and international talent mobility by exploring the ways in which the nation brand is directed towards talent attraction and the vision drivers and themes that are communicated in nation branding documents and on international talent attraction websites of Finland and the Netherlands. In addition to reviewing relevant literature on nation branding, international talent attraction and retention, this thesis provides the case study contexts of Finland and the Netherlands by describing the local policies and the administrative processes regarding work and residence permits. Contextualizing the study is important to understand the local premise and the reality behind the communication. The empirical research material of this thesis consists of Finnish and Dutch nation branding documents and international talent attraction platforms, publicly available online. The material is interpreted utilizing qualitative, theory-driven thematic analysis. The thesis’ empirical analysis is based on Silvanto and Ryan’s (2014) strategic framework for relocation branding and international talent attraction, and the 936 identified empirical data extracts are coded according to their five vision drivers, the preliminary themes for the analysis. The research findings indicate that issues relating to innovation, career opportunities and quality of life in host nations are emphasized in nation branding and international talent attraction communication, while immigration policies receive substantially more limited attention. As a conclusion, Silvanto and Ryan’s (2014) framework is modified to better reflect the contents of the communication. In the light of this thesis’ Finnish and Dutch research material, the following modified and renamed vision drivers seem to be relevant for building an attractive relocation brand: Innovation, competitiveness and career opportunities; Cultural diversity and inclusiveness; Clear immigration policies, services and incentives; Concentration of talent, co-operation, (ethnic) and expatriate networks; and Quality of life and lifestyle.
 • Nyberg, Sofia (2023)
  This case study analyzes post-conflict intervention and internal displacement from a broader Iraq context. The research is conducted through case studies, utilizing content analysis of five publicly available ongoing development plans. The plans are investigated with content analysis to find out 1) how internal displacement is taken into consideration within the context of post-conflict reconstruction, 2) how post-conflict intervention and internal displacement are framed, and 3) how durable the solutions to displacement are. This study aims to get an insight into how development is planned and where the emphasis lies in the post-conflict reconstruction context of Iraq. The theoretical framework of this study builds on Yosef Jabareen's framework on post-conflict reconstruction intervention and the Inter-Agency Standing Committee's (IASC) framework on durable solutions for the internally displaced. By combining these frameworks, the study analyzes the concepts interconnectedly, providing a deeper understanding of Iraq in a specific time and context. The analysis reveals that the documents consider the issue of internal displacement, with sustainable development forming the basis for planning. However, the approach and emphasis on these topics vary across the plans, where most attention is put on priorities and challenges to reconstruction. Moreover, external intervention, inclusion, and cooperation are said to be needed to achieve durable solutions. The government of Iraq is the leading actor in development, so much emphasis is put on government action and change. It is recommended that the government should increase implementation efforts and specify how the development goals and targets are to be achieved because the current development plans only offer guidelines for future development. The plans are structured within the durable solutions framework for migration. However, this does not necessarily align with the reality.
 • Nekhay, Ekaterina (2021)
  The objective of the study was to shed light on the Chinese soft power in France, and, in particular, on such a political tool as panda diplomacy. In the following thesis I am answering the research questions of the role the soft power is playing in the Chinese foreign policy aimed at France, what is its image in the news outlets and among readers of those articles, and how and when panda diplomacy is carried out. As the following thesis deals with the role of Chinese soft power in France, the information about the emergence and meaning of the term “soft power” is provided to the reader for a better understanding of the content. Moreover, the theoretical background of the concept of panda diplomacy itself, the development of the concept of “soft power” in China, the France-China Relationship, and the position of Chinese soft power in the world are presented in the paper. For the research, the articles and readers’ comments retrieved from 3 different politically orientated news outlets (Le Monde, France 24, and Le Figaro) were used. A total of 15 newspaper articles and 286 readers’ comments were analyzed. This Master thesis presents the research findings primarily based on the content analysis of reader comments and newspaper articles. The first finding is that soft power and panda diplomacy, as a tool, plays an important role to signify the positive China-France relationship and economic achievements between the two countries. Secondly, panda diplomacy has a controversial image in the French news outlets. Some news outlets are positively evaluating the practice, while others doubt it. The readers are mostly putting in negative comments accusing authorities of the unnecessary expenses of money for pandas. Lastly, Panda diplomacy is carried out to celebrate the economic achievements of its partner country. In France, according to the articles, the rental contracts of pandas were signed following the successful deals and supported by the government, Zoo facilities, foundations, and sponsors.
 • Kairala, Viivi Matilda (2023)
  Climate change is the most pressing and dangerous crisis that the world faces today, as it concerns not only the lives of our generation but the future of the world. Especially the so-called small island nations have been viewed as particularly vulnerable to climate change in international climate change discourse. However, these views, both in academia and political negotiations, have often ignored the views of islanders themselves. There is a need for a better understanding of how islanders conceptualize vulnerability and other types of agencies such as resistance in order to create better policies to battle climate change. In this thesis, I set out to find answers to three questions: how island representatives conceptualize their vulnerability and resistance to climate change, how these concepts have changed during the years following the influential Paris Agreement in 2015, and whether there are differences between how islands talk about the concepts. In this thesis I analyzed 40 speeches by nine Alliance of Small Island States (AOSIS) countries in five Conference of Parties (COP) -meetings from 2016 to 2021. The transcripts of speeches were collected from the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) website and analyzed using critical discourse analysis, with the help of decolonial theory to interpret the results. Firstly, island representatives conceptualized climate vulnerability as a phenomenon caused both by climate change and colonial systems. Islanders both recognized themselves as vulnerable, but also used the concept to criticize colonial systems that both cause these vulnerabilities and prevent finding solutions to them. Thus, climate vulnerability is both a real threat to the islanders and a way to criticize colonial systems. Secondly, by using the concept of resistance, island representatives demonstrated the complex, varied ways of existing on the islands by presenting themselves as moral leaders and large ocean nations. Thus, islanders have the capability to be both leaders and followers, small and large, and vulnerable and resistant – one must not simplify the complex island experiences using only one term, vulnerability. Thirdly, both vulnerability and resistance as concepts have undergone changes throughout the six-year period studied, as urgency to find solutions has grown. These changes imply that the ongoing phenomenon of climate change is affecting the ways islanders understand and perform their vulnerability and resistance in the international arena. Thus, researchers and policymakers need to pay attention to more possible changes in the future. Finally, there are both similarities and differences between AOSIS countries in how they conceptualized climate vulnerability and resistance, proving that the diversity of island experiences should not be simplified in academia or climate negotiations.
 • Henriksen, Sofie Malm (2021)
  This thesis investigates the affective economies present in Danish-Greenlandic encounters when the Danish-Greenlandic relationship is discussed, in order to understand how certain feelings are constitutive of Danish colonial aphasia. Moreover, inspired by Indigenous research ethics and methodologies, the author employs a reflexive research approach to scrutinize her positionality and to start a discussion about epistemic injustice within Danish academia. In the study, colonial aphasia is theorized as an occlusion of knowledge and a conceptual dissociation with coloniality, which results in the inability of previous colonial powers to link present postcolonial issues with colonialism. The sources consist of namely a recorded conversation as well as autoethnography produced throughout the thesis process. By employing analytic autoethnography, the study shows how feelings of protectiveness, entitlement, shame and guilt are circulated by the author, a Dane, vis-à-vis Greenlandic people when discussing the Danish-Greenlandic relationship. The study concludes that feelings of protectiveness, entitlement and shame are present as coloniality, but that the Dane perceives coloniality as existing through the struggles of the Other, or as structural, but not as present within us as individuals. Consequently, these feelings are constitutive of colonial aphasia. Finally, the study suggests that the absence of researcher reflexivity in Danish research focusing on Danish-Greenlandic contexts is ultimately sustaining epistemic injustice. Concludingly, the study argues that employing reflexivity and introspection to investigate the particular is not only apt in understanding Danish colonial aphasia, but also in scrutinizing our own colonial complicity as Danish students and researchers investigating Greenlandic or Danish-Greenlandic contexts.
 • Fairuz, Faria (2023)
  Durga puja holds profound religious and social significance as a major Hindu festival in Bangladesh. However, in 2021, this sacred festival was marred by a series of communal violence across the country originating from a Facebook live video. The video accused the Hindus of defaming Islam. During this distressing event, the dissemination of online conspiracy theories and hate speech against Hindus played a crucial role in spreading violence. This study seeks to delve into the complex dynamics of Facebook conspiracy theories and hate speech during the aforementioned attacks. It aims to understand the mechanisms through which Facebook conspiracy theories and hate speech contributed to the instigation and justification of violence against the Hindu community. Data for this study were collected from an anonymous Facebook group. Theoretical concepts such as communalism, epistemic crisis, online echo chambers, filter bubbles, and attention factory have been used to understand the Facebook group members’ engagement with conspiracy theories and hate speech. The qualitative analysis of data reveals three major discourses: discourses of communal hate, discourses of the source of violence, and discourses of rationalizing violence. The study further examines the contribution of Facebook’s algorithm to cultivating conspiracy theories and hate speech and propagating violence.
 • Wu, Jingsi (2023)
  The past decades witness a dramatic increase in Chinese student migrants, particularly women. This study focuses on Chinese female student migrants in Japan who are from intermediate and lower middle class urban families and examines how they renegotiate and challenge the gendered expectations of their family and society and achieve mobility through educational migration. On one hand, because of the one-child policy and reform and opening up, sons and daughters have relatively equal access to educational resources. They are encouraged to be self-reliant, cosmopolitan, and independent individuals. On the other hand, they still face a normatively gendered life circle, such as marriage. Three lenses are used to understand the life experience: positionality, transnationalism, and mobility. Education is the key to migration and mobility. The mobility in their transnational journey is gendered, both in terms of its causes and consequences. This study tells a story of “finding a way out”. From the geographical aspect, it is a way out of their hometown, and from a gendered viewpoint, it is a way out of the gendered maze of modernity and tradition which breaks the gender norms and creates their own lives. However, migration does not solve the gender problem, and the maze of modernity and tradition transcends national borders. As a woman, a new employee, and a foreigner, they face a new set of challenge abroad. Even though there is no answer to liberation, they depict their lives with autonomies and agencies.
 • Ciesla, Robert (2021)
  Streaming, also referred to as vlogging, is the act of providing real-time video content over the internet. This activity encompasses numerous sub-genres such as video gaming and irl (”in real life”). Degenerate streaming is a new sub-genre often consisting of belligerent public behavior and drug abuse. Streamers sometimes receive monetary donations for their efforts from their audience. The actors taking part in this variety of streaming can be said to embody features of an antihero, a concept appearing in literature since antiquity. An antihero is a central character in a work of fiction who often lacks moral fortitude, resorting to dubious behavioral patterns in order to reach their goals. A dark triad personality is used in scientific literature to describe individuals with a history of psychopathic, opportunistic (i.e. Machiavellian), and narcissistic characteristics. This study frames the public personas of Finnish degenerate streamers as antiheroes in the context of the dark triad personality; their public communications are also analyzed within this framework. The topic is approached using a qualitative data-analysis of a total of 24 hours of degenerate streaming as well as with character typologies. The data-set consists of material created by five individual streamers. The main themes found in this material are identified and further categorized into sub-themes. In the analysis section of this study the life histories and potential root causes of degenerate streamers are discussed; a poor economical standing and mental health issues were identified as contributing factors. Some correlations with Finnish public political discourse are also suggested. This thesis contains descriptions of potentially upsetting events, such as domestic violence.
 • Latvala-White, Heidi (2022)
  This thesis investigates the transnational identities among current-day expatriate Finns around the world. It asks, what is the nature of transnational identity among these individuals who have emigrated from Finland? What is the level of their connectedness to their own Finnishness, on one hand, and to supranational identities such as Europeanness and internationality, on the other? The motivation to investigate the topic rises from the notion that the issues related to Finnish people in various expatriate communities, as well as their potential return migration, appears to have growing interest in Finland. The aim is also to contribute to the existing research literature by adding more contemporary theoretical approaches of migration studies to the investigations of expatriate Finns. The data (n=3195) was collected through a survey carried out in research project titled "The Changing Nature of Being an Expatriate Finn: Survey on Emigration and Expatriate Finns" (The Migration Institute of Finland, 2020-2021). Cluster analysis as an example of the so-called person-centered analyses was chosen as a method. The benefits of cluster analysis go hand in hand with the awareness that the focus group, expatriate Finns, is not a homogenous group but that the motivations of these people to move abroad as well as their lifestyles and circumstances vary greatly. Cluster analyses revealed three clearly different groups of people with respect to their Finnishness, Europeanness and internationality. In the first cluster, the three different identity markers were not seen as exclusionary, and a strong attachment to both the country of origin and the host country was not viewed to be incompatible. These individuals possessed the freedom to maintain and reject different sides of their identities depending on the context. The perspective of privilege was also considered, as their mobility was possible due to their relatively high quality of life and the social and human capital obtained over the years. Individuals in the second cluster gave high regard to Finnish identity which had often activated outside of Finland. Negative feelings, such as home sickness and disappointment in the life abroad, were also reported. These individuals also defined Finnishness in rather stereotypical ways and reduced the concept to a few well-known traits. This way, it was easy for them to emphasize their own belongingness to this homogenous category of Finns. Lastly, the individuals in the third cluster rejected the affiliation to the national identity of Finnishness altogether, their perceptions about Finland and other Finns varying from casual indifference to an apparent hostility. Instead, Europeanness and internationality were embraced as identities more inclusive and less particular.
 • Waldmannstetter, Sonja (2024)
  In today's media landscape, parasocial relationships (PSRs) form a significant aspect of recipients' lives. This study explores the realm of PSRs with favourite characters from TV series belonging to social minorities. Building upon Horton’s and Wohl's theoretical foundation from 1956, research in this area has continually evolved. The study aims to decipher the complex layers of meaning individuals attribute to their PSRs and the subsequent impacts on identity development, personal growth, and perceptions of social minorities. Employing a qualitative approach with semi-structured interviews and thematic analysis, 12 participants aged between 25 and 35, with a favourite character from a social minority, were selected. Four main themes emerged: "Meet the Character," "Self-Perception," "Fulfilling Needs," and "Learning." The results illustrate the profound influence of PSRs on viewers, extending beyond mere entertainment. Participants described their favourite characters as friends, role models, and sources of comfort, forming deep and emotional bonds that contribute to a sense of belonging and support. Furthermore, the study investigates how PSRs actively contribute to personal identity development and self-growth. Participants consciously drew parallels between themselves and their favourite characters, adopting positive traits and fostering a sense of individuality. Additionally, the study sheds light on the educative and transformative role of PSRs in shaping perceptions of social minorities. While participants reported heightened awareness and understanding of challenges faced by these groups, the study emphasizes the importance of accurate and positive representation in the media. For individuals belonging to social minorities, the authentic portrayal of their identity provides a sense of affirmation and acceptance. The findings advocate for further exploration of PSRs in the context of television series, identification, and self-perception, emphasizing their potential to promote understanding, empathy, and informed discourse about social minorities.
 • Skovfoged Gregersen, Sofie (2020)
  This Master’s thesis is a pilot study that seeks to make a novel contribution to the existing academic literature on how whiteness operates in Denmark. This study is guided by two research questions: How do white Danish university students narrate growing up white in Denmark, and what meanings do they attach to being racially aware, and to being white? Through semi structured interviews with 5 white Danes age 23 to 28, this study reveals how the internalized whiteness and racial exceptionalism of these five white Danes is rooted in their socialisation and how it manifests itself in their lives, both personally, academically and politically. A thematic analysis of the data is carried out in order to uncover underlying meanings of how the interview participants narrate their whiteness. As in Denmark (and globally), whiteness marks itself as being the unmarked norm, the analysis will be theoretically underpinned by the critical whiteness approach. Five themes are identified, and the interview data is used to critically reflect on and explore the aspects and dynamics of Danish society that, both implicitly and explicitly, contributes to whiteness remaining normative and unmarked at the same time. This study ends by concluding that in order to truly uncover the nuances of how whiteness manifests itself in Danish society, more research is needed. It also concludes that the participants narrate their whiteness as something deeply rooted and ingrained in the socialisation they have gone through and the national narratives that Denmark brands itself on, such as the idea of (racial) exceptionalism, hygge and colonial innocence.
 • Ayiwe, Emonie (2022)
  Breakdance is a hip hop dance which originated in the South Bronx of New York City in the 1970s. Hip hop is a global phenomenon which values authenticity, community and individuality. Breakdancers often dance with others to develop their style and create a community of like-minded individuals. Dancers may travel to other countries to compete for titles and develop their skills by participating in workshops. The current study explored expressions of identity in South Korean breakers. Interpretative Phenomenological Analysis served as the theoretical framework for the study. It is often used in identity research exploring how individuals make sense of their identity in a given situation, phenomena or context. Trough IPA, the embodied practice of dance can be assessed where one’s feelings, emotions and the body can be made salient. Five South Korean male breakdancers from five different cities were interviewed. With the use of semi-structured interviews, questions aimed to be non-directional and open to interpretation. The analysis showed that the dancers expressed their identity in breaking in different ways. Individuality was valued through developing one’s own dance style and having a nickname. Some dancers indicated using their body to express themselves and experiment with different styles of dancing. Music acted as a way to introspect, to identity feelings and emotions in oneself. For a few of the dancers, the clothes they were while dancing were the same as their everyday clothes. Further, the breakdancers placed importance in dancing and learning from others to develop their dancing style. Importantly, for all of the dancers, it was crucial to acknowledge and understand the roots of hip hop. The dancers explored their journeys in breaking and continuously referred to their past and present. The breakers’ identity was affected by their dancing style, clothing, music, the use of their body and their relationship to other breakers. The current research adds to the already existing but limited research on sense making processes of breakdaners. Future research could explore the notions of community and sense of belonging in other hip hop subcultures, and develop research focused on breakdancers’ meaning making processes.
 • Rangel Bustamante, Francisco (2022)
  In the past two decades, Finland has gone through significant demographic changes. As more migrants from the Global South arrive in Europe, comparing their stories and analyzing how migration has impacted their lives is critical. Specifically, the particularities beneath migrant communities are necessary to grasp the diversity of minority groups arriving North. This thesis investigates the migration stories of queer migrants living in Finland. From an insider's perspective, this research analyses how Latin American gay migrants position themselves within migration narratives. Six participants who identified as gay men living in the metropolitan area of Helsinki were interviewed to reveal their perspectives on race, migration, and sexuality through an intersectional lens. Using holistic-content narrative analysis and position analysis, the participants' stories were examined to depict the specific nuances of the migration experiences of sexual and gender minorities. The study showed that gay Latino migrants strategically located and dislocate from positions according to the context narrated in their stories. Participants preferred to accentuate their queerness and hide their Latin American identity in different social circumstances. Particularly in Finland, gay positioning was narrated as more positive than the Latin American position. Accordingly, this research depicts how queer migrants from Hispano-America living in Finland accept and reject distinct social positions and reimagine their identity after arriving in Finland through narrative inquiry.
 • Vandewalle, Eveline (2022)
  Science fiction (a subgenre of speculative fiction) imagines the future outcomes of current socio-political and technological developments. These stories inspire their audiences, which enable them to influence not only the public imaginary but also policy-making. However, scholars such as Lidchi and Fricke (2019), Mitchell and Chaudhury (2020), Streeby (2018) and Whyte (2018) have pointed out that mainstream speculative fiction is often rooted in structures of Whiteness and ignores the experiences of people of colour and Indigenous (BIPOC for short) societies. These BIPOC narratives demonstrate, however, that there is a plurality of realities and criticise White speculative fiction for its limited frame of reference. In order to diversify the genre and to broaden our point of view, scholars have called for increased engagement with BIPOC Futurisms. This thesis aims to answer this call by focusing on Indigenous Futurisms: works made by Indigenous peoples that use speculative fiction to imagine futures that embed Indigenous perspectives, recover Indigenous experiences and move beyond colonial structures. In this way, the works contribute to decolonization processes. Although the genre is gaining popularity and has received increased attention, there is only little discussion on the Futurisms made by the Sámi people. This thesis therefore, applies the discussion of Indigenous Futurisms to the Sámi context in order to learn what the futures imagined by Sámi artists look like and how they relate to the ones created in other contexts. Through a textual analysis, two works (Sunna Kitti’s 2118 (2018) and Elle Márjá Eira’s Sámiin leat rievttit (2019)), will be described as Sámi Futurisms by examining the genre conventions, narrative elements and forms. The analysis shows that the works embed a variety of Indigenous futurist themes, and centre Sámi characters, experiences, values and ways of living. The works, thus, have the decolonizing impact that is inherent to the genre of Indigenous Futurisms. Additionally, both 2118 and Sámiin leat rievttit refer to the colonial processes that impact(ed) the Sámi while simultaneously demonstrating their resilience and survivance in the face thereof. Finally, by taking into consideration the socio-historical context of the Sámi people, it becomes clear that the works engage with and put forth the revitalization and diversification of Sámi cultural identity.
 • Wiker, Anna-Maria (2021)
  This master’s thesis examines the themes of integration and social support and their interconnectedness, through the experiences of young adults with refugee or asylum seeker background. This thesis was driven by a desire to discover what makes integration processes successful and what are the first-hand experiences of these processes. The thesis was driven by research questions asking whether social support equaled to a more successful integration, what kind of values were given to support practices and whether interviewees perceived support being available to them. The data for this study was produced through five personal interviews with young adults aged between 19-28 who have all migrated to Finland in the years 2015-2016. The data produced by these interviews is not meant to be used as a generalization of a larger group, rather to depict the personal experiences of those interviewed. The data was analyzed using thematic content analysis. Through the means of thematic content analysis four themes and one sub-theme was recognized: Support – in all its forms – is valued, (sub-theme) Safe integration experience vanished in adulthood, In between feelings of Finnishness and residence permit, Feelings of the other and finally, Freedom of belief as a new constant. The findings of this study indicate that no causal connection can be drawn between social support and successful integration, integration processes just like the people going through these experiences are unique and every process and the needs for support looks different. However, all those who had access to social support during their integration felt to have benefitted from it and put great deal of weight and gratitude towards received support.