Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aaltonen, Ronja"

Sort by: Order: Results:

  • Aaltonen, Ronja (2020)
    Tässä tutkielmassa selvennetään, miten tutkijat määrittelevät historiallisen ajattelun käsitteen, ja miten he perustelevat historiallisen ajattelun opettamista alakouluikäisille lapsille. Katsauksessa esitetään sekä puolesta että vastaan väitteitä siitä, onko historiallisen ajattelun opettaminen alakouluikäisille lapsille mahdollista. Aiheesta löytyy puoltavaa tutkimusta, mutta myös vasta-argumentteja on esitetty. Tutkielmassa esitellään erilaisia näkökulmia ja tuodaan esiin myös harkitusti omaa pohdintaa liittyen näihin näkökulmiin. Keskeisin ongelma liittyen historiallisen ajattelun opettamiseen alakouluikäisille lapsille vaikuttaisi olevan, että se nähdään turhan monimutkaisena ja sen opettamisen järkevyyttä kyseenalaistetaan. Tässä katsauksessa menetelmänä toimi kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistona käytettiin suomalaista ja ulkomaista kirjallisuutta sekä tutkimuksia ja muita julkaisuja. Tutkielman tehtävänä oli analysoida historiallisen ajattelun käsitettä sekä argumentaatiota historiallisen ajattelun opettamisesta alakouluikäisille lapsille. Tämän kirjallisuuskatsauksen kohteena olivat alakouluikäiset lapset. Kulttuurinen konteksti ei noussut ongelmaksi, koska historiallisesta ajattelusta ja käsitteen määritelmästä ollaan ympäri maailmaa varsin yksimielisiä. Sen sijaan historian sisältötieto on kulttuurisidonnaista. Historiallista ajattelua selvittävät tutkimukset hyödyntävät usein samantyyppisiä tutkimusasetelmia. Tutkielmassa kävi ilmi, miten laaja historiallisen ajattelun käsite on. Tutkielman puitteissa kävi myös ilmi, että historianopetusta toteutetaan kahden eri tradition kautta, joita voidaan kutsua vanhaksi ja uudeksi traditioksi. Uusi traditio korostaa historiallista ajattelua sekä tiedon kriittistä käsittelemistä. Historiallisen ajattelun opettamisesta on esitetty paljon puoltavaa argumentaatiota ja myös useat tutkimustulokset tukevat sen hyötyä opetuksessa.