Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Adler, Laura"

Sort by: Order: Results:

  • Adler, Laura (2021)
    Tuen tarve on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa viime vuosina ja varhaiskasvatuksen erityisopettajia tarvitaan kentällä enemmän kuin aiemmin. Yhteistyön määrä varhaiskasvatuksen opettajien kanssa on kasvanut ja sen laatu on tärkeää yhteistyön onnistumisen kannalta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisena varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokevat yhteistyön varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Yhteistyötä on aiemmin tutkittu varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena keväällä 2021. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselyä ja e-lomakkeeseen vastasi 11 varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentelevää opettajaa ympäri Suomea. Aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokevat varhaiskasvatuksen opettajan kanssa tehtävän yhteistyön tärkeiksi arvoiksi yhdessä tekemisen ja tasavertaisuuden, lapsen edun mukaisuuden, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kollegiaalisen tuen. Tutkimustulos on samansuuntainen, kuin varhaiskasvatuksen opettajien näkemys yhteistyöstä aiemmissa tutkimuksissa. Tulosten mukaan onnistuneeseen yhteistyöhön tulee pyrkiä moniammatillisessa tiimissä avoimesti keskustellen sekä huomioimalla kaikkien tiimin jäsenten ammattitaidon ja osaamisen. Onnistuneella yhteistyöllä on positiivinen vaikutus lapsen edun mukaisen tuen toteutumiseen sekä varhaiskasvatuksen opettajan työhyvinvointiin.