Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Back, Lovisa"

Sort by: Order: Results:

  • Back, Lovisa (2020)
    Målet med denna forskning är att undersöka hur lärare förhåller sig till användning av dialekt i klassrum och hur lärare ska hitta en balansgång mellan dialektanvändning och standardsvenska så att eleven har maximal möjlighet att utveckla sin språkliga identitet. Problemet grundar sig i att lärare förhållit sig negativt till dialekt och att detta kan ha en skadlig effekt för elevens standardsvenska. Hypotesen är att lärare än i dag i viss mån förhåller sig negativt och jobbar relativt lite med dialekt i klassrum i Österbotten. Tidigare undersökningar har visat att lärare inte alls jobbar kring dialekter (Birkne, 2012) och att lärare i Finland uppfattat att elevernas muntliga svenska kunskaper är berömliga. Metoder som använts i denna forskning har varit kvalitativ forskningsansats med djupintervjuer med sammanlagt fyra anställda lärare i olika ämnen i Sursik skola, Pedersöre kommun. Analysen har gjorts fenomenologiskt. Resultatet har påvisat att lärare förhåller sig positivt men även neutralt till dialektanvändning i klassrummet. Lärare ser också vikten och betydelsen av att eleverna kan både sitt modersmål dialekt men även standardsvenska. Det kan också dras den slutsats att lärare har tillgång till väldigt få redskap om hur man ska få dialekttalande elever att känna sig bekväma i att tala standardsvenska.