Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bengts, Pia"

Sort by: Order: Results:

  • Bengts, Pia (2022)
    Mål. Syftet med denna studie är att ta reda på vad aktuell forskning säger om språkmedvetenhet på svenskspråkiga daghem. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där många olika kulturer och språk syns i vår vardag, även inom småbarnspedagogiken. De senaste åren har grunderna för planen för småbarnspedagogik alltmer betonat vikten av en språkmedveten miljö där alla språk får synas och höras. I studien framgår även tillvägagångssätt som man kan använda sig av vid daghem för att arbeta språkmedvetet. Metod. Studien är en integrerad litteraturstudie med en hermeneutisk kunskapssyn. En integrerad litteraturstudie tillåter skribenten att inkludera ett mångsidigt material såsom artiklar, handlingsplaner, kartläggningar och böcker. Detta bidrar till att man i studien kan svara på forskningsfrågan från många olika synvinklar. Bland annat Hansell och Bergroths artiklar om språkmedvetenhet har använts för att besvara forskningsfrågan som är vad säger aktuell forskning om betydelsen och utvecklingen av språkmedvetenhet inom småbarnspedagogiken? Resultat och slutsatser. Resultatet visar på ett behov av ett förtydligande av begreppet språkmedvetenhet. Det framkommer att många pedagoger är osäkra på hur man ska arbeta språkmedvetet och ett förtydligande av begreppet kunde hjälpa till att skapa en gemensam verksamhetskultur på daghemmet. Detta skulle i sin tur öka kvaliteten på den pedagogiska verksamheten. Utifrån Sydkustens (2019) kartläggning framkommer det även att personalbristen är ett övergripande problem som bidrar till att många daghem inte får en kontinuitet i verksamheten. Även den anställda personalens behörighet (el-ler obehörighet) bidrar till detta problem.