Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Boberg, Emma-Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Boberg, Emma-Maria (2023)
    En stor del av klasslärarstuderanden känner sig obekväma med tanken att undervisa musik som blivande klasslärare. Musikundervisningens del under klasslärarstudierna är väldigt liten, och många studerande anser att de inte får tillräckligt med musikundervisning under studietiden. Syftet med denna avhandling är att beskriva, analysera och studera hurudana musikaliska färdigheter klasslärarstuderanden har, och hurudan inställning klasslärarstuderanden har att undervisa musik i den grundläggande utbildningens årskurser 1 – 6. Denna studie är en beskrivande litteraturöversikt. Materialet bestod av 7 finländska studier som var publicerade mellan åren 2003 och 2019. Materialet behandlade klasslärarstuderandes musikaliska färdigheter att undervisa musik i den grundläggande utbildningens årskurser 1 – 6, och klasslärarstuderandes inställningar att undervisa musik. För att analysera mitt material använde jag mig av tematisk analys som metod. Resultaten i studien visade att klasslärarstuderandes musikaliska färdigheter inte motsvarade de kunskapsmål som de själva ansåg höra till klasslärarens yrkeskunskaper. Brister i de musikaliska färdigheterna syntes i klasslärarstuderandes instrumentanvändning, kännedom av musikteori och musikterminologi och kännedom av olika musikstilar. Största delen av klasslärarstuderanden ansåg sig inte ha tillräckliga musikaliska färdigheter att undervisa musik, och många upplevde att de skulle känna sig obekväma att spela och sjunga framför klassen. Inställningen att undervisa musik i den grundläggande utbildningens årskurser 1 – 6 visades också vara negativ för en hel del klasslärarstuderanden. Många faktorer ytterom klasslärarutbildningens musikundervisning påverkade också både klasslärarnas musikaliska färdigheter och inställningar. För att uppnå en mer jämnställd musikundervisning under klasslärarutbildningen bör en förändring och utveckling ske. Mer forskning om ämnet behövs, och åtgärder i musikundervisningens roll i klasslärarutbildningen behövs.