Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Bosas, Piia-Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Bosas, Piia-Maria (2021)
    Barn tillbringar en stor del av tiden på daghem och förskola. Därför är det viktigt att personalen har kunskap att stimulera och stöda barns språkutveckling. Daghemmen och förskolan har en viktig roll inom barns språkutveckling. Det stöder och utjämnar barns språkliga utveckling särskilt för dem som pratar ett annat språk hemma eller de som får en mindre språkstimulans hemma. Då är det mycket viktigt att pedagogerna vet vad de skall göra för att stöda den språkliga utvecklingen. Enligt Bjar och Liberg (2003, s. 17) är språket även en viktig del av samhällets utveckling. Syftet med studien är att beskriva olika sätt hur pedagoger kan stöda 1−3-åriga barns språkutveckling med hjälp av olika metoder. I min studie har jag valt att använda mig av systematisk litteraturstudie som metod. Jag ville få en djupare förståelse i ämnet och analysera undersökningar som kommit fram till metoder som verkligen stöder barns språkutveckling. Som material har jag använt mig av åtta vetenskapliga artiklar som blev utvalda med hjälp av sökord samt inklusions- och exklusionskriterier. Resultatet i denna studie visar att det finns olika metoder som pedagoger kan använda sig av när de stöder barns språkutveckling. I studien förekommer det metoder som pedagoger kan inkludera i verksamheten, som högläsning, sång och videor, men också vardagliga metoder som att samtala med barn.