Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Charlott, Heikkinen"

Sort by: Order: Results:

  • Charlott, Heikkinen (2023)
    Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på hur lärarna inom småbarnspedagogik använder sig av matematik i vardagen och hur den synliggörs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Jag undersöker också hurudana kunskaper om matematikens innehåll lärare inom småbarnspedagogik har. Slutligen studeras hurudana kunskaper om matematiska svårigheter bland barn i åldrarna ett till fem år lärare inom småbarnspedagogik har. Metoden för undersökningen är kvalitativ. Datainsamlingen genomfördes med en digital enkät. Enkäten utformades i E-lomake. Chefen för småbarnspedagogik i Helsingfors kontaktades initialt för att ta reda på om studien kunde genomföras, varefter forskningslov ansöktes och erhölls från Helsingfors stad. Enkäten skickades via e-mail till de svenskspråkiga föreståndarna vid daghemmen inom huvudstadsregionen. Enkäten följde etiska principer, och varken respondent eller enhet kunde identifieras. Sju respondenter svarade på enkäten. Materialet analyserades men hjälp av innehållsanalys. Resultatet i undersökningen visar att det finns ett behov av mer kunskap om matematik hos lärare inom småbarnspedagogiken. Flera önskar mer kunskap och material om hur man kan få in matematiken i vardagen i småbarnspedagogiken. Många ansåg att de inte har kunskap om matematiska svårigheter och skulle vilja ha mer kunskap om hur man kan stödja och upptäcka matematiska svårigheter hos barn i åldrarna ett till fem år. Sammanfattningsvis förekommer hos pedagoger inom småbarnspedagogik ett behov av mer kunnande om matematik och hur den implementeras i den småbarnspedagogiska verksamheten.