Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Dima Oliver"

Sort by: Order: Results:

  • Dima Oliver (2021)
    Tutkimuksen tavoite on selvittää, minkälaisia keinoja opettajalla on tukea luokassaan olevaa ADHD-oireista oppilasta. ADHD on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen. ADHD:sta löytyy lukuisia aikaisempia tutkimuksia, mutta suomalaiseen tavalliseen luokkahuoneeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta ei kovin paljoa ole tehty. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä monet ADHD-oireiset oppilaat opiskelevat tänä päivänä isossa luokassa ja pienluokkaopetusta on vähemmän kuin aikaisemmin. Tässä tutkimuksessa selvitän, minkälaisia keinoja luokanopettajalla on ADHD-oireisen oppilaan tukemiseen luokkahuoneessa. Tämä tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena. Analyysimenetelmäksi valittiin narratiivinen kirjallisuuskatsaus, joka antaa avaimet aiheen laajempaan käsittelyyn. Tähän kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyissä tutkimuksissa on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että keinoja tukea ADHD-oireista oppilasta on lukuisia. Monet keinoista myös ovat hyvin helposti käyttöönotettavissa arkeen, ja ADHD-oireisten oppilaiden lisäksi todennäköisesti tukevat myös muita oppilaita. Ohjeistuksen selkeys ja selvät rutiinit nähtiin useissa tutkimuksissa tärkeiksi. Kodin ja koulun yhteistyöllä nähtiin myös suuria vaikutuksia. Koulunkäyntiavustajan tai muun lisäaikuisen tuki on myös arvokasta ADHD-oireisten oppilaiden toiminnanohjauksen haasteiden tukemisessa.