Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Duffy, Jonna"

Sort by: Order: Results:

  • Duffy, Jonna (2022)
    Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää suomalaisten draamakasvattaja kouluttajien viimeaikaisista julkaisuista millä tavalla draamassa opitaan ja millaista tutkimusta draamasta on tehty. Draama on tärkeänä osana vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja siten draamakasvatuksen merkitys on kasvanut. Menetelmät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mukaan luotiin katsaus aiempaan draamakasvatuksen tutkimukseen ja luotiin katsaus uuteen tutkimukseen. Tutkimusaineistoksi valikoitui neljän artikkelin laajuinen aineisto. Tulokset ja johtopäätökset. Draamakasvatusta on tutkittu monelta eri tulokulmalta. Draamassa oppimisen mahdollisuuksia on kuvattu myös moniulotteisesti: draama soveltuu, kielenoppimiseen, sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun improvisaation kautta, luovuuden tukemiseen yksilönä ja ryhmässä sekä sanallisen ja kehollisen dialogin luoman yhteisen kokemuksen ymmärrykseen. Tulokset antavat osviittaa draamakasvatuksen tärkeydestä itsenäisenä oppiaineena ja sen moni