Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Elolinja, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Elolinja, Johanna (2020)
    Lähtökohtana tutkimukselle oli artikkeli, joka löytyi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen internet-sivulta. Artikkelissa kerrottiin ympäristökasvattajakoulutuksen käyneestä varhaiskasvattajasta, joka toimi oman toimensa ohella myös ympäristökasvattajana päiväkotiryhmässään. Koska aiempaa tutkimustietoa ympäristökasvattajista Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa ei löytynyt, tutkija päätti ottaa aiheen tutkittavakseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on ympäristökasvattaja ja millä tavoin ympäristökasvattajakoulutuksen saaneen varhaiskasvattajan rooli näkyy varhaiskasvatuksessa Kirkkonummella. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto käsiteltiin laadullisen aineiston analyysin keinoin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua. Haas-tateltavia oli yhteensä viisi. He kaikki työskentelevät eri toimipaikoissa ympäri Kirkkonummen kuntaa. Tutkimustuloksista selvisi, että ympäristökasvattaja on erikoisammattitutkinnon käynyt henki-lö, joka voi hyödyntää osaamistaan monella eri alalla, ei ainoastaan varhaiskasvatuksessa. Haastateltavat kuvailivat ympäristökasvattajan olevan muun muassa asiantuntija ympäristö-tietouteen ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Ympäristökasvattajan rooli ei näy Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa vielä kovin selkeästi. Siihen toivottiin kunnalta selkeämpää ohjeistusta ja näkemystä.