Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Gale, Johannes"

Sort by: Order: Results:

  • Gale, Johannes (2020)
    Tavoitteet. Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää miksi positiivista psykologiaa tulisi hyödyntää kouluissa. Toinen tutkimuksen tavoite oli tutkia, millaisia vaikutuksia positiivisella psykologialla on oppilaisiin. Positiivista psykologia on suhteellisen uusi tieteenala ja sen hyödyntäminen kouluissa on vielä alkutekijöissä. Tutkielma on taustoitettu eri positiivisessa psykologiassa esiintyvien hyvinvointien avulla. Tutkimukseen on lähestytty positiivisessa psykologiassa esiintyvien hyvinvointien näkökulmasta. Menetelmät. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, narratiivisella menetelmällä. Aineistona on käytetty vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, jotka on kerätty Google Scholarista ja Helkasta. Tulokset ja johtopäätökset. Positiivisen psykologian hyödyntäminen koulussa on parantanut oppilaiden hyvinvointia ja parantanut sen avulla myös oppimista. Positiivisen psykologian avulla hyvinvoinnin tukeminen auttaa oppilaita ehkäisemään mielenterveysongelmia ja oppimaan tehokkaammin. Hyvinvoinnin opettaminen voi parantaa oppilaiden elämänlaatua pitkälläkin aikavälillä. Oppilaat, jotka ovat olleet osana positiivisen psykologian interventioita, ovat voineet optimoida paremmin omaa oppimistaan ja ovat kokeneet parempaa kouluviihtyvyyttä. Positiivisen psykologian käyttäminen kouluissa on hyödyllistä, mutta aikaa vievää.