Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haapanen, Onni"

Sort by: Order: Results:

  • Haapanen, Onni (2021)
    Asetin tutkielmani tavoitteeksi tarkastella kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia alakoulun kirjallisuuskasvatuksessa sekä luonto- ja ympäristökasvatuksessa. Kaunokirjallisuuden lukeminen on moniulotteista, ja sen perusteella oli kiinnostavaa lähteä tutkimaan asiaa. Ajattelin, että kaunokirjallisuudella olisi mahdollista vastata luonto- ja ympäristökasvatuksen tavoitteisiin. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että kaunokirjallisuutta kyllä luetaan alakoulussa, mutta innostus kaunokirjallisuuden lukemiseen on koko ajan vähenemään päin. Lisäksi lasten- ja nuortenkirjallisuudessa on tutkimusten mukaan runsaasti luonto- ja ympäristöaiheisia teoksia. Tutkielma tarjoaa tietoa kaunokirjallisuuden mahdollisuuksista kirjallisuuskasvatuksessa ja luonto- ja ympäristökasvatuksessa. Lähestyin tutkimuskysymyksiäni kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, mikä mahdollisti laajan tutkimustehtävän asettamisen ja monipuolisen aineiston keräämisen. Hain aineistoa erilaisilla aiheeseeni sopivilla hakusanoilla. Aineistooni sisältyi monenlaisia tutkimustekstejä, jotka tarjosivat vastauksia tutkimuskysymyksiini. Laaja aineistoni mahdollisti yleiskatsauksen laatimisen niin, että tutkielmani rakentui ajankohtaisen ja monipuolisen tutkimuksen perusteella. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden erilaiset aiheet mahdollistivat ajatusten kehittelyn ja ymmärryksen lisääntymisen. Alakoulussa kaunokirjallisuuden lukemisella oli monenlaisia ulottuvuuksia, joihin kuului lukutaidon kehittymistä, lukukokemuksista nauttimista ja uuden oppimista erilaisilla tavoilla. Lasten- ja nuortenkirjallisuus on ajatuksia ja tunteita herättävää taidetta, jonka tulee innostaa lasta lukuharrastukseen. Eri kirjallisuuden lajien käyttö mahdollistaa kir-jallisuuskasvatuksen toteutumisen tavoitteiden mukaisesti. Kaunokirjallisuudella oli mahdollisuuksia myös luonto- ja ympäristökasvatuksen kontekstissa. Kaunokirjallisuuden lukeminen mahdollistaa omien tulkintojen tekemisen ja kokemuksellisuuden erilaisten luonto- ja ympäristöaiheiden äärellä.