Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haapkylä, Susanna"

Sort by: Order: Results:

  • Haapkylä, Susanna (2023)
    Tässä tutkielmassa selvitetään, millä tavoin kulttuurista moninaisuutta kuvataan suomalaisten lasten kuvakirjojen tekstissä sekä kuvituksessa. Kyseessä on laadullinen tutkimus. Aiempaa tutkimustietoa suomalaisessa kontekstissa on suhteellisen vähän, jonka takia päädyin valitsemaan kyseisen aiheen. Kansainvälisesti kulttuurista moninaisuutta lastenkirjallisuudessa on tutkittu enemmän. Kiinnostukseni heräsi myös ammatillisessa mielessä, sillä lastenkirjallisuudella on merkittäviä vaikutuksia lapsen kasvuun sekä kehitykseen. Tutkielman tavoitteena on löytää konkreettisia tapoja, joilla kulttuurista moninaisuutta kuvataan. Tämän tiedon avulla varhaiskasvatuksen ammattilaisten on mahdollista löytää inklusiivista kirjallisuutta, jossa puheenvuoron saavat vähemmistöt, erilaisuutta kuitenkaan korostamatta. Tutkimuksen aineisto koostuu lasten kuvakirjoista, jotka on kerätty tarkkoja valintakriteereitä noudattaen Helsingin kaupungin kirjastosta. Aineistoon valikoitui neljä lasten kuvakirjaa, joissa kaikissa käsiteltiin kulttuurista moninaisuutta jollakin tavalla. Aineiston ovat kirjoittaneet suomalaiset kirjailijat vuosina 2017–2020. Lopullinen aineisto oli yhteensä 157 sivua. Analyysimenetelmäksi valikoitui aineistolähtöinen sisällönanalyysi, joka toteutettiin monessa eri vaiheessa. Tekstianalyysin lisäksi tein kuva-analyysin. Tässä käytin Anita Sepän (2012) luomaa mallia hieman muunneltuna. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että kulttuurista moninaisuutta kuvataan monikielisyyden, etnisten piirteiden, kulttuuristen tapojen, uskonnollisuuden sekä maahanmuuton kautta. Tärkeä huomio on, että kulttuurisen moninaisuuden kuvauksia löydettiin enemmän kuvituksesta, kuin tekstistä. Nykylastenkirjallisuudessa kulttuurinen moninaisuus ei ole enää kirjojen aihe vaan taustalla toimiva voima. Kulttuurinen moninaisuus on osa yhteiskuntaa ja arkipäivää eikä erilaisuutta nosteta enää jalustalle. Pääajatuksena on, että lapset pääsevät kertomaan tarinaa omista lähtökohdistaan käsin. Tutkimuksen teon jälkeen pystyn paremmin valitsemaan ja suosittelemaan kollegoille sekä lapsille lasten kuvakirjoja, joissa kulttuurinen moninaisuus tulee jollain tavalla näkyviin.