Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haaranen, Anniina"

Sort by: Order: Results:

  • Haaranen, Anniina (2021)
    Tavoitteet ja keskeiset käsitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tekstiilienhoito näyttäytyy kotitalouden oppikirjoissa 1950-luvulta 2010-luvulle. Pyykinpesu ja tekstiilienhoito ovat olennainen sisältöalue kotitalousopetuksessa ja lisäksi tärkeitä arjen taitoja. Tarkastelussa on, millaisia käsitteitä kirjoissa tekstiilienhoitoon ja pyykinpesuun liitetään ja missä järjestyksessä aiheita käsitellään, sekä mitä samankaltaisuuksia kirjoista löytyy. Keskeiset käsitteet ovat tekstiilienhoito, pyykinpesu, kotitalousopetus ja oppikirja. Menetelmät. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen oppikirja-analyysi ja toteutustapana on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimuksen aineistona toimii seitsemän kotitalouden oppikirjaa yksi kultakin vuosikymmeneltä. Sisällönanalyysin tukena on käytetty analysointitaulukkoa, johon on teemoitettu kotitalouden oppikirjojen sisällöt tekstiilienhoidon osalta. Oppikirjoista nousi tutkittaviksi teemoiksi vaatehuolto, pyykinpesu sekä pyykin esikäsittely ja jälkikäsittely. Käsitteitä ja teemoja avataan tarkemmin teoriaosassa, sekä tutkimustuloksissa. Tulokset ja johtopäätökset. Tekstiilienhoito näyttäytyy oppikirjoissa selvästi omana sisältöalueenaan. Sisältöalueen suuruus vaikuttaa joiltain osin siihen, miten laajasti tekstiilienhoidon eri teemoja on oppikirjoissa käyty läpi. Sivujen määrä ei kuitenkaan ole suorassa yhteydessä sisällön monipuolisuuden kanssa. Tämän tutkimuksen rajauksena käytetyt neljä teemaa löytyvät kaikista kirjoista. Eniten eroavaisuuksia löytyy vaatehuollon sisällöstä. Pyykinpesu, pyykin esi- ja jälkikäsittely näyttäytyvät melko samanlaisina kaikissa oppikirjoissa. Pyykinpesukoneiden yleistyminen muokkaa kirjojen sisältöä pyykinpesun osalta, mutta esi- ja jälkikäsittelyn työvaiheet eivät juuri muutu vuosikymmenten edetessä. Jotkut käsitteet jäävät pois ja uusia tulee tilalle, mutta pääosin sisältöalueet pysyvät samana.