Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jänkälä, Niilo"

Sort by: Order: Results:

  • Jänkälä, Niilo (2023)
    Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten Touretten oireyhtymä ilmenee koulumaailmassa. Tutkimuskohteeksi valittiin koulussa toteutetut interventiotutkimukset. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuutta haettiin ERIC-tietokannasta ProQuest -palvelun kautta. Lopulliseksi aineistoksi valikoitui 4 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia. Tulokset ja johtopäätökset. Interventiotutkimuksissa kuvatut oirekuvat olivat keskenään melko erilaisia, mutta oireilun aiheuttama haitta oli yhdenmukaisempaa. Touretten oireyhtymä oli yhteydessä erityisesti oireileville henkilöille aiheutuvaan sosiaaliseen haittaan.