Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jalas, Emmi"

Sort by: Order: Results:

  • Jalas, Emmi (2023)
    Lastenkirjallisuuden avulla on mahdollista käsitellä vaikeita aiheita ja tunteita niiden tarjoaman etäännytyksensä ansiosta. Lastenkirjallisuus tarjoaa lapselle työvälineen tutkia omaa identiteettiään, omaa elämää ja sen tapahtumia. Surun tunne aktivoituu yleensä menetyksen seurauksena. Tässä tutkimuksessa käsittelemäni menetykset koskevat läheisen henkilön kuolemaa ja siitä seuraavaa surua. Tarkoitukseni tässä tutkimuksessa on tutkia surun tunnetta lastenkirjallisuudessa sekä lastenkirjallisuutta apuna lapsen omassa surutyössä. Tutkimuskysymykseni käsittelevät mihin tilanteisiin suru aineistossani liittyi, kuinka suru kuvattiin käyttämässäni aineistossa, miten suruun reagoitiin sekä miten surun tunnetta ja siihen liittyvää menetystä aineistossani käsiteltiin. Tutkimuskysymyksieni muotoutumiseen vaikutti tieto siitä, kuinka lapsena kokemamme menetykset vaikuttavat koko myöhempään elämäämme ja myös siihen, miten myöhemmät menetykset käsittelemme. Lapsuuden aikaisilla menetyksen kokemuksillamme on siis suuri vaikutus myöhempään elämäämme. Surun tunne tulee käsitellä ja kohdata niin kuin muutkin tunteet. Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysinä ja aineistonani toimi 10kpl vuosina 2006–2022 julkaistua lasten kuvakirjaa, joissa kaikissa käsiteltiin surua. Analyysini kohteina olivat niin teksti kuin myös kuvitus. Aineistossani surun tunne ja surutyön käsitteleminen liittyivät läheisen ihmisen kuolemaan. Analyysini perusteella puhuminen ja menetetyn henkilön muisteleminen auttoi surun käsittelemisessä. Puhumattomuus nähtiin kasvattavan lapsen henkistä pahaa oloa. Kuvituksessa surun tunnetta kuvattiin hahmojen asennoissa ja ilmeissä. Tutkimukseni perusteella voidaan todeta surun liittyvän läheisen ihmisen kuolemaan ja, että läheisten ihmisten tuki sekä turvallinen tunneilmasto ovat lapsen surutyön kannalta kaikista merkittävimpiä elementtejä. Tämän tutkimuksen perusteella lapsen kanssa kuolemasta puhuessa ja lapsen kysymyksiin vastatessa tulee olla rehellinen sekä käyttää konkreettista kieltä. Lastenkirjallisuuden käyttämät vertauskuvat kuitenkin tarjoavat lapselle työkalun käsitellä menetystä omaan tahtiinsa. Lastenkirjallisuus toimii myös vertaistuellisena työkaluna tarvittavan etäännytyksensä lisäksi. Kirjan tarinat tarjoavat oivan lähtökohdan lapsen ja aikuisen välisille keskusteluille sekä lapsen surun tunteen käsittelemiselle.