Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Luukkonen, Johanna"

Sort by: Order: Results:

  • Luukkonen, Johanna (2021)
    Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla päiväkodin vuorohoidossa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä vuorohoidon pedagogiikasta. Halusin selvittää millaiset pedagogiset tavoitteet toteutuvat heidän mielestään hyvin vuorohoidossa ja millaisia haasteita vuorohoidon erityispiirteet asettavat pedagogisten tavoitteiden toteutumiselle. Tutkimuksia vuorohoidon pedagogiikasta ei ole vielä tehty paljon, vaikka tarve vuorohoidolle näyttää olevan kasvussa. Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Laitoin sosiaalisen median alustalle Facebookiin suljettuun varhaiskasvatuksen opettajien ryhmään linkin kyselyyn vuorohoidon pedagogiikasta. Kyselyyn osallistui 24 päiväkodin vuorohoidossa toimivaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkimusaineiston pohjalta päiväkodin vuorohoidossa varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että vuorohoidossa toteutui erityisen hyvin lapsen yksilöllinen pedagogiikka. Yli puolet osallistujista toi esille, että lapsen yksilöllinen huomiointi toteutui hyvin vuorohoidossa. Kun lapsia oli vähemmän paikalla, opettajalla jäi enemmän aikaa keskittyä yksittäiseen lapseen ja hänen kohtaamiseensa. Tutkimustulokset nostivat esille myös asian kääntöpuolen. Joissain vuorohoitopäiväkodeissa opettajat eivät työskennelleet iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin opettajat eivät välttämättä kohdanneet kaikkia ryhmän lapsia, koska heidän hoitoaikansa saattoivat juuri painottua näihin ajankohtiin. Aineiston perusteella useammassa vuorohoitopäiväkodissa iltojen ja viikonloppujen pedagogiikka jäi kokonaan lastenhoitajan vastuulle. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opettajista koki, että vuorotyö aiheuttaa haasteita pedagogiikkaan. Työntekijöiden vaihtelevat vuorot aiheuttivat haasteita työntekijöiden väliseen kommunikointiin. Yhteistä tiimiaikaa oli vastausten mukaan vaikeaa löytää. Välillä päivän aikana tehdyt havainnot sekä muut asiat jouduttiin kirjoittamaan, jotta esimerkiksi myös iltavuorolainenkin sai ne tietoon. Päiväkodin työntekijöiden työskenteleminen vuoroissa vaikutti vastaajien mukaan myös lapsiin. Aina vuorossa ei välttämättä ollut oman ryhmän tuttu aikuinen. Sosiaalisen ympäristön muuttuminen lähes koko ajan on vuorohoidon erityispiirre, joka vastaajien mukaan kuormittaa lapsia.