Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Määttälä, Sami"

Sort by: Order: Results:

  • Määttälä, Sami (2022)
    Tutkimukseni hypoteesina oli, että kiusaamista tapahtuu koulupäivän sisäisissä liikuntatilanteissa. Tutkimuskysymyksinä olivat 1. Millaisia kiusaamisen muotoja esiintyy liikuntatilanteissa peruskoulussa? 2. Millaisia keinoja opettajalla on puuttua kiusaamiseen? Tutkimuksen tulokset auttavat opettajia, myös muita aikuisia, tunnistamaan erilaiset kiusaamisen muodot ja sitä kautta ennaltaehkäisemään tai puuttumaan kiusaamiseen. Toteutin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Aineistoni koostui seitsemästä vertaisarvioidusta artikkelista ja yhdestä väitöskirjasta. Tutkimusaineisto analysoitiin teorialähtöisesti muodostettujen kiusaamismuotojen mukaisesti. Keskeisimpiä kiusaamisen muotoja olivat fyysinen, sanallinen ja sosiaalinen kiusaaminen. Sosiaalinen kiusaaminen on määritelty myös epäsuoraksi fyysiseksi ja epäsuoraksi sanalliseksi kiusaamiseksi. Henkinen kiusaaminen pitää sisällään sekä sosiaalisen että sanallisen kiusaamisen. Tutkielmassani nousi esille, että kiusaamista tapahtui koulussa sekä liikuntatilanteissa, että muissakin koulupäivän sisäisissä tilanteissa. Yleisin kiusaamisen muoto oli sanallinen kiusaaminen, mutta myös fyysistä ja sosiaalista kiusaamista esiintyi. Sanallisessa kiusaamisessa kiusattua nimiteltiin, haukuttiin, puhuttiin pahaa selän takana tai ärsytettiin. Liikuntatilanteissa esiintyi yhtä paljon kiusaamista kuin muillakin oppitunneilla, eli liikuntatilanteet eivät itsessään ole kiusaamista edistäviä tilanteita. Opettajan rooli nousi yhdeksi isoimmaksi tekijäksi kiusaamisen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Keinot ennaltaehkäistä tai puuttua olivat terävöittää tarkkailua sellaisissa tilanteissa, joissa kiusaamista esiintyi eniten. Lisäksi liikuntatilanteiden suunnittelulla oli oma merkittävä rooli kiusaamiseen ennaltaehkäisyssä. Tästä tutkielmasta on hyötyä opettajille sekä muille aikuisille, jotka ovat osana koulupäivän sisäisissä liikuntatilanteissa. Jatkotutkimuksena voisi tutkia miten liikuntatilannekiusaaminen vaikuttaa oppilaiden liikuntakäyttäytymiseen.