Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Machreich, Miklas"

Sort by: Order: Results:

  • Machreich, Miklas (2020)
    Katsomusaineiden opetus on puhuttanut viime vuosina niin mediaa, opettajia kuin alan tutkijoita. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia millä tavalla katsomusaineiden opetus on Suomessa järjestetty vuoden 1921 oppivelvollisuuslain säätämisestä lähtien ja minkälaisia eri malleja Suomessa on toteutettu tai ehdotettu toteutettavaksi. Tutkimustuloksissa tuli ilmi, että Suomen katsomusaineiden opetus on pysynyt pääosin samanlaisena vuodesta 1921, kun kansakoululaki tuli voimaan. Suomessa enemmistö uskonnon opetuksen oppilaista opiskelee luterilaista uskonnonopetusta ja vähemmistöjen uskonnonopetus toteutetaan opetuksenjärjestäjän toimesta tietyn oppilaiden minimimäärän tullessa voimaan. Uskonnonopetus oli tunnuksellista vuoteen 2003 asti, jolloin siirryttiin oman uskonnon mukaiseen opetukseen, joka on luonteeltaan tunnuksetonta. Elämänkatsomustiedon oppiaine tuli kouluihin vuonna 1985 uskontojen historian ja siveysopin tilalle. Suomen katsomusopetuksessa on jo toteutettu integroitua katsomusaineiden opetusta, joista tutkimukseen valikoitui Kulosaaren yhteiskoulussa toteutettu malli. Tämän lisäksi alan tutkijat ovat ehdottaneet omia erilaisia malleja, joiden näkökulma yhteiseen katsomusaineiden opetukseen vaihtelee. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistona käytettiin artikkeleita ja teoksia, näitä etsittiin kahdesta eri tietokannasta. Artikkelien tuli olla vertaisarvioituja ja julkaistu 2000-luvulla. Tosin mukaan otettiin yksi keskeinen teos vuodelta 1976. Tiedonhankinnan apuna käytettiin erilaisia hakusanoja ja niiden yhdistelmiä. Suomenkielisinä hakusanoina toimivat mm. katsomusaine, opetus, Suomessa, peruskoulu, uskonnonopetusmallit, integroitu. Englanninkielisinä hakusanoina toimivat religious education, re, Europe, primary school, religious education/re model ja integrative. Jatkotutkimuksissa voitaisiin esimerkiksi tutkia Kulosaaren mallin toimivuutta nyt, kun se on ollut käytössä n. 7 vuotta. Mediassa tuli esiin mm. huoli vähemmistöuskontojen edustajien toiseuden kokemista, jos siirryttäisiin yhteiseen katsomusaineiden oppiaineeseen. Voitaisiin mahdollisesti tutkia, onko toiseuden kokemista tullut ilmi ja missä määrin Kulosaaren mallissa.