Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Madetoja, Laura"

Sort by: Order: Results:

  • Madetoja, Laura (2022)
    Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää mitä kasvatusalan kirjallisuudesta nousee esiin, kun tarkastellaan opettajan ja oppilaan välisen suhteen vaikutuksia oppilaan kouluun sitoutumiseen. Tavoite oli lähestyä aihetta kiinnittäen huomio niihin tekijöihin, jotka ohjaavat oppilasta kouluun sitoutumiseen. Tässä kandidaatin tutkielmassa käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistoksi löytyi suomalaista ja ulkomaista kirjallisuutta, tutkimuksia, artikkeleita ja väitöskirjoja. Hain tutkimusaineistoa Helka ja Helmet- kirjastopalveluista. Hyödynsin myös runsaasti Google Scholaria ja erilaista väitöskirjallisuutta. Aineiston haussa käytettiin seuraavia sanoja: vuorovaikutus, lämmin opettaja -oppilassuhde, tunteet ja kouluun sitoutuminen. Aineistoa analysoitiin löydetyn kirjallisuuden pohjalta. Tämän kirjallisuuskatsauksen kohteena olivat opettajat ja oppilaat. Lähdekirjallisuuteen pohjautuvat tulokset osoittavat, että opettajan tunteet ja kokemusmaailma heijastuvat oppilaiden opintoihin ja kouluun kiinnittymiseen. Lähdekirjallisuudesta nousseet tutkimukset osoittavat, että opettaja voi omalla myönteisellä suhtautumisellaan ja toiminnallaan edistää oppilaan itseohjautuvuutta ja vastuunottoa niin koulutyössä kuin tehtävissäkin. Tämän toteutumiseen edellytetään opettajalta huolehtivaa suhteen ylläpitoa, selkeitä odotuksia, palautetta sekä vahvistamista oppilaan tehtävien ja toiminnan merkityksellisyydestä ja tärkeydestä. Toteutus vaatii opettajan toiminnalta läsnäoloa, selkeitä oppimista tukevia rakenteita ja odotuksia sekä riittävästi oppilaalle kokemuksia omasta autonomiasta.