Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Paajanen, Petteri"

Sort by: Order: Results:

  • Paajanen, Petteri (2021)
    Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sosiaalista toimintakykyä on tutkittu. Tutkimuksessa syvennytään erityisesti koululiikunnan kontekstiin. Tutkimuskysymykset ovat 1. Miten sosiaalista toimintakykyä on tutkittu koululiikunnan kontekstissa Suomessa? 2. Mitä hyötyjä ja haasteita liittyy sosiaalisen toimintakyvyn opetukseen koululiikunnassa? 3. Miten koululiikuntaa on käsitelty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosien aikana? Kyseessä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka aineiston keräsin lähinnä Google Scholarin avulla. Lisäksi käytin myös Helkan tietokantaa. Google Scholarista etsin aineistoa suurimmaksi osaksi hakusanoilla ”koululiikunta” ja ”sosiaalinen toimintakyky” sekä yhdistelemällä näitä hakusanoja. Sosiaalinen toimintakyky on liikuntatieteessä laajalti tutkittu aihe. Käsitteen määrittely ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ja tulkinnat aiheesta vaihtelevat tutkijasta ja näkökulmasta riippuen. Sosiaalisen toimintakyvyn tutkimuksessa pidetään tärkeänä esimerkiksi yhteistyötaitoja sekä tunne- ja ihmissuhdetaitoja. Monessa tutkimuksessa näiden taitojen kehittäminen erityisesti peruskoulun ensimmäisinä vuosina korostuu. Liikunta oppiaineena soveltuu edellä mainittujen taitojen kehittämiseen, sillä se poikkeaa merkittävästi muista oppiaineista ympäristönsä ja toimintatapojensa ansiosta. Sosiaalisen toimintakyvyn merkitys koululiikunnassa on kasvanut vuosikymmenien saatossa ja uusimmassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) se on jo yksi kolmesta keskeisestä tavoitteesta liikunnan oppiaineessa.