Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Räike, Matias"

Sort by: Order: Results:

  • Räike, Matias (2020)
    Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka olika faktorer inom skönlitteraturen påverkar utvecklingen av empatiförmågan hos barn. Jag presenterar även hur skönlitteratur påverkar den kognitiva empatin jämfört med den affektiva empatin. Tidigare forskning, gjord med vuxna, visar att skönlitteraturen har olika delområden som inverkar på den kognitiva och den affektiva empatiförmågan. Avhandlingen jämför forskningar med vuxna som deltagare med forskningar med barn som deltagare. Forskningsresultaten analyseras med hänsyn till hur lärare kan använda skönlitteratur i undervisningen. Denna avhandling är en systematisk litteraturstudie. Avhandlingen innehåller tio artiklar som jag valt genom att söka i olika databaser. Sökandet begränsades genom noggranna inklusions- och exklusionskriterier. Jag läste artiklarna ordentligt för att försäkra mig om att de kan anknytas till mina forskningsfrågor. Mitt forskningsresultat visade att barn utvecklar empati mera då de kan identifiera sig med karaktärerna i skönlitteraturen. För att utveckla empatin är det också viktigt att boken innehåller situationer som väcker känslor och att den inte är för svårläst. Resultaten pekade även på att klassrumsdiskussioner om bokens emotioner kan ha en avgörande roll i utvecklingen av empatiförmågan. En del av artiklarna visade på att skönlitteraturen påverkar klart mer den kognitiva empatin än den affektiva empatin.