Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raespuro, Suvi"

Sort by: Order: Results:

  • Raespuro, Suvi (2022)
    Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia perinneruokien muuttuvaa asemaa peruskoulun kotitalousoppikirjoissa. Oppikirjoissa tarkastelun kohteena olivat niissä esiintyvät ruokaohjeet sekä perinneruokapuhe. Ruokien ja niitä koskevien sisältöjen esiintyvyyttä tarkasteltiin työssä perinneruokakirjallisuuden avulla koostetun perinneruokalistauksen avulla. Työ vastaa perinneruokakulttuuria koskevan tutkimuksen puutteeseen kuvaamalla ruokaperinteen roolin muutosta erityisesti kouluopetuksen näkökulmasta Menetelmät. Opinnäytetyön aineistona käytettiin yhtätoista pakolliseen kotitalousopetukseen suunnattua oppikirjaa, joiden julkaisuvuodet vaihtelivat vuosien 1990 ja 2020 välillä. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista sisällönanalyysia sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Määrällisen menetelmän täydentäjänä käytettiin myös laadullisia menetelmiä, jolloin perinneruokien muuttuvaa asemaa oli mahdollista tarkastella monipuolisemmin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että perinneruokaohjeet eivät ole kovin yleisiä kotitalouskirjoissa. Niiden esiintyvyys oli selkeästi vähentynyt 1990-luvun ja 2020-luvun välillä, ja perinneruokaohjeita oli puolet vähemmän vuoden 2020 oppikirjoissa kuin 1990-luvulla. Ruokaohjeiden lisäksi myös perinneruokapuhe oli kadonnut, ja oppikirjoissa puhutaan yleisemmällä tasolla ruokakulttuurista ja siihen liittyvistä asioista