Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raimas, Hertta"

Sort by: Order: Results:

  • Raimas, Hertta (2021)
    Tämän laadullisen tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisen kuvan kansainvälistä adoptiota käsittelevät lastenkirjat antavat lukijalleen adoptiosta. Tutkielmassa tutkittiin, miten totuudenmukaista tietoa lastenkirjat välittävät kansainvälisestä adoptiosta, miten ja millä ta-valla adoptiota ja adoptoitujen taustoja kuvataan sekä minkälaista kuvaa kirjat välittävät adoptiosta, adoptiolapsesta ja hänen vanhemmistaan. Tutkielman taustateoriassa käsiteltiin minäkuvaa, samaistumista sekä moninaisuutta kirjallisuuden näkökulmasta, jonka avulla adoptiolapsen kasvamista pystyttäisiin tukemaan uudessa kotimaassa. Tutkielman aineistoksi valittiin kolme kansainvälisestä adoptiosta kertovaa lastenkirjaa: Pikku Xing (2004, Virtanen L.), Me olemme Bu-Ran ja Seo-Ran Koreasta (1989, Schultz, G. & M.) ja Sarika, tyttö Intiasta (2002 Goyeryd, I.) Aineistoja analysoitiin lähiluvun analyysimenetel-mällä. Tutkielman pohjana käytettiin Sara Millsin (1995) kehittämää feminiinistä lähilukume-netelmää. Analyysin runkona oli Millsin kuusiportainen analyysirunko, joka muunneltiin vas-taamaan tämän tutkielman tarpeita. Aineistoissa kansainvälinen adoptio, adoptoitu lapsi ja hänen perheensä kuvattiin positiivises-sa ja hyväksyvässä valossa. Päähenkilöt nähtiin arvokkaina ja tärkeinä riippumatta omasta taustastaan. Kirjojen hahmoja ei eroteltu toisistaan, kukaan ei ollut sen tärkeämpi tai parempi kuin toinen. Kokonaisuudesta pystyi huomaamaan kunnioituksen ja syntymämaan tärkey-den lapsen tarinassa kasvamassa omaksi itsekseen. Tarinat tarjosivat samaistumisenkohtei-ta ja realistisia tapahtumaketjuja, joiden avulla lapsi saa aineksia minäkuvan kehittämiseen.