Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saano, Otso"

Sort by: Order: Results:

  • Saano, Otso (2021)
    Tutkielmassani tarkastelen musiikin aivotutkimuksien tuloksia ja niiden mahdollisia hyötyjä oppiaineiden integroimisessa alakoulussa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luokanopettajien kokema pätevyys musiikinopetuksessa on poikkeuksellisen heikkoa suhteessa muihin oppiaineisiin. Pohdin mahdollisuuksia pätevyyden lisäämiseen integroinnin keinoin sekä sitä, miksi musiikkikasvatuksen tiedostettuja hyötyjä ei käytetä opetuksessa nykyistä laajemmin. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa huomion saavat tieteelliset artikkelit musiikin myönteisistä vaikutuksista aivojen toiminnassa. Artikkelien tarkastelussa tavoitteena on selvittää, millaisia tuloksia on saatu ja voivatko ne tukea musiikin integroimista alakoulun eri oppiaineissa. Musiikin aivotutkimukset puhuvat sen puolesta, että musiikin integroimista tulisi käyttää nykyistä laajemmin. Musiikin käyttäminen opetuksessa muutenkin kuin vain niille tarkoitetuilla oppitunneilla on hyödyllistä monessa suhteessa. Musiikki auttaa oppilaita muun muassa keskittymään sekä rentoutumaan, ja kielelliset sekä motoriset valmiudet paranevat musiikkiharrastuksen myötä. Lisäksi alakoulussa annettu musiikinopetus lisää nuoren hyvää itsetuntoa. Sekä opettajien yleinen tietämys aiheesta että luokanopettajakoulutuksen aikana annettavat musiikin opettamisvalmiudet ovat suppeat. Lisäämällä tietoa musiikin hyödyistä aivoille voitaisiin saada luokanopettajille motivaatiota lisätä integrointia eri oppiaineiden kesken.