Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Saari, Milja"

Sort by: Order: Results:

  • Saari, Milja (2020)
    Uudet, modernit ja muokkautuvat oppimisympäristöt ovat herättäneet paljon keskustelua mediassa niin puolesta kuin vastaankin. Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita näitä uusista oppimisympäristöistä käytyjä mediadiskursseja. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä teemoja media nostaa uusista oppimisympäristöistä esille ja millaisia etuja ja haittoja niillä artikkelien mukaan on. Aihetta lähestyttiin tarkastelemalla ensin oppimisympäristön ja uuden oppimisympäristön moninaisia määritelmiä sekä syitä oppimisympäristöissä tapahtuneisiin muutoksiin. Tämän jälkeen tutkittiin sisällönanalyysin keinoin uusista oppimisympäristöistä Helsingin Sanomissa ja Yle Uutisissa julkaistuja artikkeleita elokuusta 2019 helmikuuhun 2020. Analyysin tuloksena artikkelit jaettiin kuuteen eri teemaan, joita olivat ”uusien oppimisympäristöjen kuvailu”, ”haasteet pedagogiikalle”, ”hyödyt pedagogiikalle”, ”haasteet oppilaille/erityisoppilaille”, ”muutokset uusissa oppimisympäristöissä” ja ”taustatekijät”. Aineistossa korostuu kriittinen suhtautuminen uusiin oppimisympäristöihin. Niitä kuvataan uhkana niin fyysiselle, psyykkiselle, sosiaaliselle kuin pedagogisellekin turvallisuudelle. Toisaalta uusien oppimisympäristöjen katsotaan mahdollistavan monipuoliset ja modernit opetustavat.